Město Jeseník začalo v letošním roce vyplácet desetitisícové porodné a při předávání finanční podpory nechalo rodiče vyplnit dotazníky, aby zjistilo potřeby rodin.

„Chceme znát, co lidem ve městě schází, takže se určitě těmito podněty zabývat budeme. Nechtěla bych, aby za našeho volebního období vznikaly dotazníky, které by nikdo nevyhodnocoval a končily v šuplíku,“ přislíbila starostka Marie Fomiczewová (ČSSD).

Rodiče například požadují zřízení jeslí. Mladým rodinám také chybí dětské koutky a hřiště. Manželské páry zároveň upozornily vedení města na nedostatek bezbariérových vstupů, které ztěžují pohyb s kočárkem po městě i při návštěvách úřadů.

„Je to součást našeho volebního programu a například zlepšení kvality hřišť bude patřit i k prioritám naší koalice,“ uvedla Fomiczewová.

V dotaznících si rodiče chválí práci Mateřského centra Krteček. Téměř sto procent ze sto devatenácti dotázaných chce, aby jejich dítě navštěvovalo mateřskou školu.

Osmdesát procent respondentů preferuje vlastní bydlení.

Pětaosmdesát procent rodičů si přeje zavedení etické výchovy na základní škole. Pětašedesát procent lidí zapojených do dotazníkového šetření také uvažuje o využívání slev v rámci rodinných pasů.