Okolo problematiky porodného se jako každý rok mezi zastupiteli rozpoutala diskuse. Někteří z nich totiž jeho vyplácení odmítají.

„Porodné se týká velmi malé skupiny obyvatel, zhruba stovky dětí. Kdyby se těch pět set tisíc korun dalo třeba neziskovkám nebo na zřízení dětského hřiště, určitě je bude užívat více lidí," je přesvědčena odpůrkyně porodného Veronika Peštuková.

Naopak zastupitelka Marie Fomiczewová připomenula tíživou ekonomickou situaci řady rodin. „Dnes je sociálně slabá i rodina, kdy manžel pracuje a matka je na mateřské. Této rodině pět tisíc na pleny hodně pomůže," míní Marie Fomiczewová.

Místostarosta Jeseníku Petr Procházka připustil, že téma porodného je ožehavé a má řadu otazníků. „Dohodli jsme se, že v roce 2015 zkusíme vybalancovat návrh, který bude přijatelný pro většinu zastupitelů," řekl místostarosta Procházka.

Na městské porodné má nárok dítě s trvalým pobytem v Jeseníku, jehož matka měla trvalý pobyt ve městě nejméně rok před narozením potomka. Rodiče musejí splňovat i některé další podmínky, například nesmí městu nic dlužit.

Porodné Jeseník zavedl v říjnu 2009 s cílem udržet ve městě mladé rodiny a zastavit jejich stěhování do jiných regionů. I přesto obyvatel města trvale ubývá.