Ze čtyřiadvaceti obcí na Jesenicku jich finanční příspěvek rodičům novorozenců poskytuje třináct. Bělá, Hradec-Nová Ves a Uhelná jej zavedly v roce 2015. Výše příspěvku se různí: od tisícovky po deset tisíc korun, které poskytují Mikulovice a Stará Červená Voda. Vyplacení peněz je vázáno na trvalý pobyt dítěte případně matky v obci.

Diskuse o smysluplnosti vyplácení porodného se každoročně vede v Jeseníku. Ročně se zde narodí zhruba stovka dětí, pro něž radnice po pětitisícových částkách vyčlení dohromady půl milionu korun.

Zastupitelka Alena Řehová vnímá porodné jako podporu jesenickým rodinám a novým občánkům města.

„Když jsem se bavila s matkami, které porodné dostaly, byly za něj rády. Peníze jim posloužily na potřebné vybavení. Jsem pro to, aby pětitisícový příspěvek zůstal," řekla.

Co říká odpůrce?

Mezi odpůrce vyplácení porodného naopak patří zastupitel David Raif. Poukázal na skutečnosti, že za letošek radnice příspěvek vyplatila pětašedesáti lidem. V Jeseníku přitom žije několik tisíc dětí.

„Ušetřené peníze z porodného by se nemusely nutně využít na vybavování hřišť. Bylo by je možné použít v umělecké či mateřských školách, které město zřizuje," navrhl David Raif.

Faktem je, že vyplácení porodného nemá žádný vliv na množství dětí, které se v obci narodí. Deník srovnal počty novorozenců v letech 2011 až 2014 v obcích poskytujících finanční příspěvek a v těch, které žádné bonusy nedávají. Výsledek byl u obou skupin samospráv stejný.

Ročně v okrese Jeseník přijde na svět okolo 350 novorozenců. Aby obyvatel v regionu neubývalo, muselo by jich být o desítky více. Zastavit by se navíc musel exodus lidí do vnitrozemí. V posledních letech se z jesenického okresu vystěhuje o více než dvě stě lidí více, než činí počet přistěhovalých.