v obřadní síni hřbitova v Zábřehu: 14.00 František Havelka (90) – Zábřeh

v obřadní síni hřbitova v Mohelnici: 14.00 Anna Grulichová (73) – Křemačov

v kostele v Lipové-lázních: 13.00 Pavlína Polzerová (87) – Lipová-lázně

v obřadní sini v Jeseníku-Bukovicích: 12.00 Alena Palmová (63) – Velká Kraš

v kostele svatého Marka v Litovli: 11.00 Františka Konečná (84) – Litovel

v kostele v Nákle: 14.00 Jaroslav Ošťádal (73) – Olomouc.

v kapli ve Hvozdu: 10.00 Marie Šmídová (70) – Hvozd.