v obřadní síni krematoria v Šumperku: 11.00 Jozef Masaryk (75) – Hanušovice.

ve starokatolickém kostele v Šumperku: 11.00 Anežka Holečková (94) – Kopřivná.

v kostele na Bouzově: 14.00 Anna Smékalová (80) – Olešnice.

v kapli v Ivani: 10.00 Anna Daňková (84) – Ivaň.

v kostele v Dobromilicích: 13.30 Jan Bartošek (85) – Kobeřice.

v kostele v Dubanech: 14.00 Jiřina Svobodová (86) – Dubany.

v obřadní síni hřbitova v Jestřebí: 14.00 Pavla Polcerová (59) – Jestřebí.

v kostele v Tatenici: 14.00 Marie Kučerová (78) – Zábřeh.

v kostele ve Skorošicích: 13.00 Emil Brezniak (79) - Skorošice