v obřadní síni krematoria v Šumperku: 14.00 Elfrieda Kordasová (95) – Bludov

v kapli sv. Zdislavy v Červené Vodě: 10.00 Karel Flídr (68) – Červená Voda

v kostele v Lipové-lázních:14.00 Tekla Začalová (81) – Lipová-lázně

ve smuteční síni olomouckého krematoria: 10.40 Zdenka Orsavová (87) – Velký Újezd

v obřadní síni Mlýnská v Prostějově: 13.00 Danuše Vyroubalová (82) – Prostějov

v kostele v Pavlovicích:14.00 Františka Holá (78) – Sušice

v obřadní síni v Přerově:13.00 Ivan Schenk (63) – Přerov, 13.40 Veronika Kuběnová (20) – Lipník

v obřadní síni v Hranicích:13.00 Emil Brezolubský (76) – Hranice