v kostele v Bludově:
14.00 Jaroslav Homola (83) – Bludov

v kostele ve Štítech:
14.00 Stanislav Pavelka (87) - Březná

v kostele v Soběchlebech:
13.30 Václav Libosval (95) – Soběchleby

v kapli v Drahotuších:
13.00 Jiřina Hřivnová (80) – Drahotuše

v domě smutku v Křelově:
14.00 Josef Utíkal (87) – Křelov

v bazilice Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku:
14.00 Josef Smékal (60) – Svatý Kopeček

v kostele v Určicích:
11.30 Jaroslav Rolný (78) – Určice

v kapli v Pěnčíně:
15.00 Marie Veselá (86) – Pěnčín

v kostele v Jednově:
14.00 Oldřich Grulich (88) – Suchdol

v kapli v Bedihošti:
10.00 Zdeňka Komoňová (86) – Bedihošť