V zeleném domově převládají uklidňující tóny zelené. Žlutý domov navozuje zase pocit tepla. Oranžový domov je nabitý povzbuzující energii. Tak vypadají jednotlivá patra jesenického ústavu, v nichž žijí děti rozlišené podle stupně jejich postižení.

Barevné jsou i pokoje dětí, které samy rozhodly, jakou barvičku chtějí ve své místnosti mít.

„Jsem ráda, že se nám podařilo vymalovat. Vše tady bylo bílé, sterilní, ale zaměstnanci se do toho obuli. Spousta práce a dekorací, které jsou tady k vidění, vznikla z jejich iniciativy,“ chválila úsilí a pomoc svých podřízených ředitelka ústavu Lenka Kožoušková.

Pomoci podřízených si ředitelka cení, protože bez jejich zapojení by prostory ústavu nebyly tak vyzdobené a útulné. Finanční krize se totiž nevyhnula ani zařízení zřizovanému Olomouckým krajem. To proto muselo loni hospodařit se střídmějším rozpočtem připraveným jen na běžnou údržbu.

Do ní patřila i nákladná rekonstrukce střechy, kterou už několik let zatékalo.

Ústav sociální péče pro mládež v Jeseníku vznikl z bývalých vojenských kasáren.

„Máme velké prostory a bylo zapotřebí, aby se prostředí zútulnilo a zdomácnělo. Podařilo se nám například nakoupit i koberce a nábytek,“ dodala ředitelka.