Dušan Ščambura tvrdí, že šanci najít práci má každý, bez rozdílu, zda je zdravý, nebo má omezenou pracovní schopnost.

„Jde o to chtít a hledat možnosti. Řada lidí s tělesným postižením čeká, že je někdo osloví a práci jim nabídne. To se ale nikdy nestane, každý se musí snažit sám,“ říká sympatický masér, který je zároveň aktivním sportovcem. V atletických disciplinách určených pro vozíčkáře získal řadu republikových titulů, závodit jezdí i na vrcholová mistrovství do zahraničí.

Kromě práce a sportu se Dušan Ščambura snaží zapojit také do politiky, v minulých komunálních volbách kandidoval do šumperského zastupitelstva. Dušan Ščambura se sice zastupitelem nestal, ale již druhé volební období je členem sociální komise při Městském úřadě v Šumperku.

„Tam se spíš řeší jednotlivé případy spadající do sociální problematiky, nezaměstnanost lidí s postižením málokdy,“ vysvětlil Ščambura.

Na šumperském úřadu práce je zaregistrováno 1033 lidí s průkazem ZTP. Je to méně než v minulých letech, protože celková nezaměstnanost má klesající tendenci. „Navíc se za poslední roky zájem ze strany zaměstnavatelů o lidi se ZTP mírně zvýšil,“ řekla Svatava Kamerová z šumperského úřadu práce.

Velmi obtížně ale stále hledají práci lidé s postižením zraku. Najít zaměstnání se na Šumpersku podařilo pouze několika z nich.

„Zaměstnávání nevidomých a slabozrakých je velmi složité, i když mnozí členové naší organizace mají kvalifikaci. Jen k práci potřebují specifické pomůcky. Velmi dobrý přístup zaujal například Obecní úřad v Libině, kde zaměstnali nevidomého. Má speciálně upravený počítač, takže může pracovat ve funkci asistenta,“ řekla Renata Jandrtová z šumperské organizace nevidomých a slabozrakých. Příležitostí pro nevidomé byly dříve také telefonní ústředny, ty jsou ale na mnoha pracovištích již automatické.

INFOGRAFIKA: Postižení přicházejí o práci, jejich další propouštění se očekává