Euroklíč může zdarma získat každý držitel průkazu TP, ZTP a ZTP/P, diabetik, stomik a onkologický pacient, který má bydliště v Olomouckém kraji.

Euroklíč je k dostání v úředních hodinách na odboru sociálních věcí Městského úřadu v Šumperku v Lautnerově ulici 1. K vydání je potřeba přinést občanský průkaz, průkaz TP, ZTP či ZTP/P, případně čestné prohlášení, že držitel patří do některé z cílových skupin.