POSTŘELMOV
První písemná zmínka: 1349
Počet obyvatel: 2983
Území okolí Postřelmova byla osídlena již v mladší době kamenné. Při výstavbě silničního obchvatu v roce 2003 byl proveden záchranný archeologický průzkum. Unikátním nálezem byla úchytka misky ve tvaru lidské hlavy, později nazvaná „Postřelmovský Venoušek“ a část misky čtvercovitého půdorysu. Pravděpodobně se jednalo o kultovní předměty šamana, které jsou uloženy v depozitáři Okresního vlastivědného muzea v Šumperku spolu s ostatními předměty z archeologického průzkumu. (Zdroj: www.postrelmov.cz)

Významné osobnosti
Bohumil Ballon (1907 – 1944), učitel, náčelník postřelmovské sokolské jednoty, podílel se na rozvoji Sokola v obci a propagaci turistiky, člen vedení ilegálního Národního sdružení čs. Vlastenců, byl umučen gestapem
Eduard Blaháček (1919 – 1943), účastník čs. zahraničního odboje, palubní střelec 311.bombardovací perutě RAF
Rudolf Brachtl (1892 – 1981), akademický malíř, syn učitele Julia Brachtla, úspěšný portrétista (portréty T. G. Masaryka, Josefa Skupy a dalších)
Milan Jelínek (1955 – 2010), úspěšný chemik, vyvinul a inkorporoval do praxe enzymové membrány pro stanovení glukózy, L-laktátu a kyseliny močové v biochemických laboratořích nemocnic

Tip na výlet
K hrobce Bukůvků z Bukůvky
190 m od obecního úřadu v Postřelmově
Nejvýznamnější památkou v obci je pozdně renesanční rodinná hrobka Bukůvků z Bukůvky z roku 1592, která je ojedinělou památkou tohoto druhu na Moravě. V kryptě jsou uloženy mumifikované ostatky Zikmunda Bukůvky a jeho manželky Barbory Okrouhlické, Zikmundova synovce Bernarda a neznámé dívky.