Celkovou obnovu nádrže zahájilo Povodí Moravy loni. Vypustilo ji, aby mohlo vytěžit nánosy z jejího dna, rekonstruovat hráz a funkční objekty.

Průměrná tloušťka nánosů na dně nádrže činila půl metru. Sedimenty výrazně omezovaly kapacitu nádrže zachycovat vodu. Odbahnění tak vedlo ke zvýšení schopnosti nádrže udržet vodu v krajině. Rekonstrukce funkčních částí, jako je výpustní zařízení nebo bezpečnostní přeliv, prodlouží životnost vodního díla o řadu let.

Ekologický prvek

Nádrž po svém napuštění bude tvořit významný ekologický prvek pro své okolí. Poskytne vhodné podmínky pro hnízdění pátků a poskytne útočiště mokřadním společenstvům živočichů a rostlin. Umožní také lépe hospodařit s povrchovou vodou a pomůže v krajině zachytit vodu. V obdobích sucha pomůže zajistit v potoce pod ní minimální průtok.

„V době prudkých dešťů dokáže vodní nádrž zachytit v závislosti na své naplněnosti až třicet tři tisíc kubíků vody. To je významné množství, se kterým se dá v době sucha nadlepšovat průtok pod ní. Dojde také ke zpomalení odtoku povrchové vody z povodí a v neposlední řadě zvýšení estetické přitažlivosti celé lokality,“ sdělil generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.