Celkovou obnovu nádrže zahájilo Povodí Moravy loni. Vypustilo ji, aby mohlo vytěžit nánosy z jejího dna, rekonstruovat hráz a funkční objekty.

Průměrná tloušťka nánosů na dně nádrže činila půl metru. Sedimenty výrazně omezovaly kapacitu nádrže zachycovat vodu. Odbahnění tak vedlo ke zvýšení schopnosti nádrže udržet vodu v krajině. Rekonstrukce funkčních částí, jako je výpustní zařízení nebo bezpečnostní přeliv, prodlouží životnost vodního díla o řadu let.

Ilustrační foto.
Nemocnice hledá dárce plazmy, kteří se nakazili koronavirem

Ekologický prvek

Nádrž po svém napuštění bude tvořit významný ekologický prvek pro své okolí. Poskytne vhodné podmínky pro hnízdění pátků a poskytne útočiště mokřadním společenstvům živočichů a rostlin. Umožní také lépe hospodařit s povrchovou vodou a pomůže v krajině zachytit vodu. V obdobích sucha pomůže zajistit v potoce pod ní minimální průtok.

„V době prudkých dešťů dokáže vodní nádrž zachytit v závislosti na své naplněnosti až třicet tři tisíc kubíků vody. To je významné množství, se kterým se dá v době sucha nadlepšovat průtok pod ní. Dojde také ke zpomalení odtoku povrchové vody z povodí a v neposlední řadě zvýšení estetické přitažlivosti celé lokality,“ sdělil generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Miroslav Vepřek u Krajského soudu v Olomouci
Na faře v Chudobíně ubil muže pohrabáčem, teď mu zvedli trest na 17,5 roku