Koryta řek, která ještě předchozí den byla poloprázdná, se na mnoha místech kvůli silným dešťům vylila z břehů. Lidé i hasiči měli plné ruce práce.

„Na Bělé a na Vidnávce byl vyhlášen třetí povodňový stupeň. Podle předpokladu by se situace měla zlepšovat, ale akumulační schopnost lesů může být brzy naplněná a na mnoha místech mohou nastat problémy. Nepříjemnosti způsobuje i splachování zeminy z polí,“ zhodnotil stav vedoucí odboru životního prostředí Městského úřadu Jeseník Milan Sedlák. Situace se přes den ale zhoršovala. Odpoledne povodňová komise vyhlásila na celém území Jesenicka třetí povodňový stupeň. „Dosud napadlo sto dvacet milimetrů srážek a podle nejnovějších předpovědí by do pátku mělo připadnout dalších sto milimetrů,“ seznámil s neradostnou prognózou Jaroslav Kejval z krizového štábu okresu. Úřad byl v kontaktu se starosty obcí. Krizový štáb okresu se spojil i se zástupci vesnic na polské straně, kam odtékají řeky z Jesenicka.

Samotný Jeseník, obce pod Červenohorským sedlem a Zlaté Hory s Javorníkem byly v klidu. Dalších osmnáct vesnic se ocitlo pod vodou. „Upozorňovali nás, že se voda asi vylije, a stalo se tak. Hasiči hned vyjeli na pomoc. Lidem zajišťujeme pitnou vodu, natéká nám do nemovitostí,“ řekla ve spěchu Milena Kamená (nez.), starostka Kobylé nad Vidnavkou, kde byla situace od rána nejdramatičtější. Do stejné situace se ale postupně dostaly i další obce. O záplavy se postaraly hlavně malé přítoky. Pomoc hasičů tak potřebovali i ve Staré Červené Vodě, kde situaci zhoršovala voda z polí.„Ani pytle nepomohly. Některé jsou už v Polsku a voda stále stoupá. Zlatý potok se spojil s Červeným, takže u školy máme jednu velkou lagunu a obec je pro osobní auta neprůjezdná,“ hlásil včera v jednu hodinu odpoledne starosta obce Josef Podlaha (nez.). Odpoledne se zde zhroutila opěrná stěna mostu a silnice vedoucí ze Staré Červené Vody do Vidnavy tak zůstala zcela neprůjezdnou.

Těžkou hlavu měli i další starostové. „Na Žlebníku máme třetí povodňový stupeň. Voda se vylila, takže máme pod vodou hřiště. Začíná to u nás být hodně nepříjemné. Někteří lidé mají vodu ve sklepích,“ uvedl místostarosta Písečné Jan Konečný (KDU-ČSL). Paradoxně voda dělala škody v domech, které stojí na kopcích. „Letí na ně voda z polí. Meliorace tady nejsou,“ dodal Konečný. Voda z polí páchala škody i ve Velkých Kuněticích, kde se vylila řeka Kunětička. „Voda nám zatopila mateřinku. Sklepy v domech zaplavila voda z polí, které zemědělci předělali na pastviny, a po trávě teče voda jako po střeše,“ posteskl si Jiří Neumann (nez.), starosta Velkých Kunětic.

Stejně jako jeho kolegové požádal o pomoc hasiče. Ti se s pomocí pytlů písku snažili zabránit nejhorším škodám. S plachtami pomáhali i v domku obývaném romskou komunitou, jejíž obyvatelé se rozhodli udělat si novou střechu. Před deštěm se ale zapomněli chránit a voda jim protékala celým domem. Při pohledu na černou oblohu, nekončící provazy vody a neustále stoupající vodu v potocích se lidem vracely vzpomínky na ničivé povodně, od nichž letos uplynulo právě deset let.

„Potok bouří, tak jsem ho slyšela v roce 1997. Koryto je plné. Je štěstí, že tady máme nové mosty, jinak by už byly pryč,“ řekla Helena Šarmanová ze Staré Červené Vody. Vzpomínala i babička z Velké Kraše. „Před deseti lety jsme u nás měli vnoučata. Podařilo se nám je dostat po železnici k dceři do Jeseníku, ale odtud jsme už nemohli zpět. Jen ať se to nevrátí,“ přála si žena. V Jeseníku byl klid. Jen pracovníci zdejšího koupaliště měli pohotovost. Museli z vody zachraňovat čerpadlo. „Loni nám málem uplavalo. Voda stoupá, musíme jednat,“ řekl Jaroslav Měrka.Radost z deště měli jen rybáři. „Pro nás je to plus, aspoň se voda pročistí od nánosů,“ liboval si Josef Chaloupka při pohledu na řeku Staříč.

„Tohle není žádná voda, je to jen větší letní bouřka, ale dole po proudu budou mít problémy. To je důsledek regulace toků,“ dodal.
Na Šumpersku řeky a potoky dramaticky nestoupaly. První stupeň povodňové pohotovosti byl včera odpoledne vyhlášen pouze na řece Branná v Jindřichově. „Nepředpokládáme, že se řeky zvedly na více než první stupeň povodňové aktivity, i když srážky trvaly déle, než se očekávalo. Ale půda vodu absorbuje, navíc koryta byla prázdná,“ řekl ředitel závodu Horní Morava státního podniku Povodí Moravy Mojmír Pehal.