Na základě této smlouvy také získala na přebudování náspu státní dotaci.

Někteří zastupitelé proti návrhu ceny protestovali. Poukazovali na to, že díky městu ušetří SŽDC desítky milionů za odstranění náspu a za uložení materiálu, který patří do kategorie nebezpečný odpad, na skládku.

„Skočili jsme na špek. Sliby, že pozemek dostaneme za symbolickou korunu, najednou neplatí,“ řekl Jiří Černý (nez.) Spolu s Ondřejem Jaškem poukázal také na to, že podle revizní zprávy SŽDC měly být mosty na trase v pořádku, ale nakonec se ukázalo, že jsou vadná ložiska a jejich oprava si vyžádala 1,6 milionu korun.

Vedoucí majetkoprávního oddělení radnice Jana Badalová upozornila, že o prodeji bude rozhodovat vláda a ta už odmítá převádět obcím něco zadarmo. „Snažili jsme se vyjednat co nejlepší podmínky, ukázalo se ale, že bezúplatný převod by ve vládě neprošel,“ řekla Badalová.

Starosta František John (KDU-ČSL) upozornil, že městu by mohlo hrozit vrácení dotace, kdyby pozemky nekoupilo.

„Zvažte to!“ apeloval na zastupitele vedoucí odboru technické správy Petr Košťál, který byl dříve členem zastupitelstva. „Kdysi jsme měli možnost vykoupit pozemky pod stadionem, neudělali jsme to, a za osm let jsme je pak kupovali za několikanásobně vyšší cenu.“

Pro koupi pozemku se nakonec zvedla nejtěsnější většina jedenácti hlasů. „To jsem si oddechl,“ komentoval výsledek starosta František John (KDU-ČSL).

Prodej se má podle návrhu uskutečnit do devíti let, a co do té doby město zaplatí na nájemném, to se mu z konečné ceny odečte.

Stezka je od poloviny listopadu v provozu, slavnostní otevření je naplánováno na konec dubna. Přebudování bývalé trati stálo i s opravou ložisek 12,4 milionu korun, z toho město zaplatilo 1,85 milionu. Zbytek pokryla státní dotace.