V souvislosti s rušením jesenické pobočky se na Pozemkový fond obrátily obce Bělá pod Pradědem a Skorošice s žádostí o převod neupotřebitelného nábytku. Bělá pod Pradědem získá nábytek v pořizovací ceně 48 tisíc korun, Skorošice získají majetek za bezmála 61 tisíc korun.

Pozemkový fond zajišťuje správu zemědělských nemovitostí, upravuje vlastnické vztahy k půdě a jinému zemědělskému majetku. Obhospodařuje také církevní majetek, státní rezervy pro dopravní stavby nebo chráněná území. Dnes spravuje přibližně 270 tisíc hektarů půdy.