Státní hranici mohou lidé překračovat pouze na vymezených hraničních přechodech. Na Šumpersku a Jesenicku se jedná o dvaadvacet míst. „Překročení státní hranice na jiných místech může být polskými orgány trestáno peněžitým trestem až ve výši pěti set zlotých," upozornilo české ministerstvo zahraničí.

Při přechodu hranice musí mít lidé u sebe občanský průkaz nebo cestovní pas. Tato povinnost se vztahuje i na děti. Opatření platí do 2. srpna. Závory se nicméně na hranice nevrátily, kontroly budou namátkové.

Restrikce se Varšava rozhodla přijmout v souvislosti s významnými mezinárodními akcemi, které se na polském území v následujících dnech uskuteční. Jsou jimi vrcholné jednání Severoatlantické aliance a Světové dny mládeže v Krakově.

Seznam míst, kudy je povoleno přecházet či přejíždět státní hranici s Polskem. Zdroj: Mapový podklad:maps.google.cz

Seznam míst, kudy je povoleno přecházet či přejíždět státní hranici s Polskem. Mapový podklad:. maps.google.cz