V obřadní síni jsou dokončeny všechny svislé konstrukce, fasáda hlavní budovy ze strany hřbitova i rampa se schodištěm, rozvody elektroinstalace a výměna střešní krytiny. Aktuálně stavbaři instalují podlahové topení a následně v hlavním sále vylijí betonovou podlahu. Objekt bude nově vytápět tepelné čerpadlo. Dokončují se fasády jednotlivých částí stavby i vnitřní omítky. Následně dojde na vydláždění prostranství před vstupem do obřadní síně.

Obřadní síň doplní několik unikátních prvků. Osazen je rám světlíku jako jedna z dominant celého prostoru. Jedná se o takzvané Boží oko, které bude zaskleno chytrým sklem. To má chránit před prudkým slunečním světlem, které bude přes světlík pronikat do smuteční síně. Chytré sklo je vybaveno zatmavovací fólií. Stiskem tlačítka se sklo zatmaví.

Místo i pro zpěváky a živou hudbu

„Z části bývalého bytu, který byl součástí smuteční síně, byl vybudován kůr. Vznikl tak prostor pro zpěváky a živou hudbu, což dřívější podoba smuteční síně neumožňovala. Vstup do smuteční síně je nově zajištěn monolitickou konstrukcí schodiště v kombinaci s bezbariérovou rampou. Tento prvek je architektonickým dílem nadregionální velikosti. Zrestaurována bude i socha archanděla Michaela na vrcholu kopule,“ přiblížil zajímavosti starosta města František John.

Uměleckým dílem budou taktéž svítidla v hlavním sále. Ta kombinují stínidlo z foukaného skla vyrobené místním uměleckým sklářem Pavlem Bruštíkem a LED světelným jádrem dodávaným zhotovitelskou společností VHH Thermont.

Generální opravu historické budovy stavbaři dokončí přibližně v polovině roku.