Uhelná ve spolupráci s Úřadem práce Jeseník jako první v regionu zorganizovala výběrové řízení i na práci u obce.

Při obsazování veřejně prospěšných míst se obce každoročně dostávají do střetu s úřadem práce. Starostové znají své obyvatele a vědí, že ne každý, koho doporučí úřad práce, chce skutečně chodit do práce.

V minulých letech pravidelně na radnici řešili problém, kdy zaměstnanec dva dny po podepsání smlouvy přišel s neschopenkou a už se do práce nevrátil. Starosta pak nemohl zaměstnat jiného zájemce, protože místo bylo už teoreticky obsazeno nemocným pracovníkem.

Těmto problémům se chtěl vyhnout starosta Uhelné Ludvík Juřík (KDU-ČSL). Proto se rozhodl hledat pro radnici zaměstnance zcela novým způsobem. Využil nabídky úřadu práce a zorganizoval výběrové řízení.

„Tuto možnost nabízíme vždy. Uhelná ji využila na Jesenicku jako první. Jde o to vyjít lidem vstříc a pozvat je na jedno místo, v jeden den, aby nemuseli vynakládat peníze na cestu do Jeseníku. Starosta si pak sám při výběrovém řízení vybere toho, koho zaměstná,“ řekl Petr Klíč z Úřadu práce Jeseník.

Kritériím dotované práce u obce vyhovělo v Uhelné šestadvacet lidí, kteří jsou déle jak půl roku bez práce. „Jsem zvědavý, kolik lidí ukáže, že chtějí pracovat,“ řekl starosta Juřík před vstupem do klubu.

Čekalo tam na něj šestnáct lidí. Když se ale zeptal, kdo chce skutečně pracovat, zvedlo ruku jen dvanáct z nich. Z těchto zájemců si starosta zvolil prvních pět, kteří nastoupí už od prvního března. O počtu dalších teprve bude jednat. Nezaměstnaní, kteří se na pozvání úřadu práce nedostavili, čekají velké problémy. Jestliže nebudou mít řádnou omluvu, vyřadí je z evidence úřadu práce a přijdou o veškeré podpory.

„I s dcerou máme na měsíc čtyři tisíce osm set korun. Já chci práci, jakoukoliv,“ řekla Petra Malínková. Do seznamu se však napoprvé nedostala. Její sousedka Miluše Vybíralová měla větší štěstí.

„Já jsem úplně nažhavená. Tak kdy mám přijít, v sedm ráno?“ ptala se žena. Sehnat práci se pro ni rovná vítězství v loterii. „Od šestnácti let se potýkám se zdravotními problémy a jsem držitelem průkazu ZTP, což znamená zvlášť těžce postižená osoba. Od roku 1990, kdy jsem porodila třetí dítě, jsem o práci nezavadila. Tady pro lidi se zdravotním omezením příležitost není,“ postěžovala si Vybíralová.