„Především v oblasti Zvole očekáváme nález osady z doby bronzové. Potvrzují to jednotlivé nálezy, které se na polích v této lokalitě objevují už od padesátých let,“ vysvětlil archeolog šumperského muzea Jakub Halama. Archeologové se nyní snaží upřesnit místo, kde by podrobnější výzkum mohl v dalších dnech začít. Na staveništi pravděpodobně stráví v létě několik týdnů.

„Zatím procházíme terén podle identifikační rýhy, kterou udělal bagr,“ doplnil Halama.

Naposledy byly pozůstatky pravěké osady nalezeny v oblasti postřelmovského obchvatu, kde se rovněž odehrával několikatýdenní průzkum. Kromě zachovalých základů osady, v nichž se zachovaly i torza pecí, archeologové našli také větší množství keramických střepů. Osadu v době neolitické obývali zemědělci.

Stavbu obchvatu Vlachova a Zvole provázejí potíže. Stavět se mělo začít loni v září, jenže v nejlepším případě práce odstartují až na konci léta. Dva majitelé pozemků, přes které má silnice vést, totiž podali žalobu proti vyvlastnění.

Osud komunikace je nyní v rukou Krajského soudu v Ostravě. Ředitelství silnic a dálnic je sice zapsáno v katastru jako majitel sporných pozemků, práce ale zahájit nemůže. Stavební povolení, které krajský úřad vydal 22. prosince, totiž kvůli žalobám nemohlo nabýt právní moci.

Soud by sice měl rozhodnout již v příštích dnech, ale i tak bude muset investor čekat, až výzkumy dokončí archeologové.