Kněz Patrik Tabák v závěru bohoslužby posvětil vodu, která symbolizuje křest Ježíše Krista. Ze zdobné nádoby stojící před ikonostasem si pak věřící nabírali tekutinu do přinesených nádob a odnášeli si ji domů. Šestého ledna bude kněz obcházet jejich domovy a světit domy i hospodářská stavení.

Šumperská pravoslavná farnost, k níž patří také celé Jesenicko, má asi tisíc pět set věřících. Pravoslavným dříve sloužil kostelík svaté Barbory v Jiráskových sadech v Šumperku. Vlastní svatostánek má církev od června 1998, kdy chrám svatého Ducha vysvětil ekumenický patriarcha Bartoloměj I. a konala se tady také první liturgie. Stavba kostela trvala sedm let a z velké části na ni svými dary přispěli pravoslavní věřící z Řecka.