Zabíjačka se ovšem odehrávala ve skromnějším měřítku než loni, kdy poráželi o čtyři pašíky více.

„Krize dolehla i na náš cech, musíme šetřit,“ konstatoval člen recesistického spolku Antonín Žváček. Také na řetězu již neviselo opravdové prasátko jako v minulých letech. Tentokrát cechmistr Miroslav I. symbolicky porcoval vepře z plastu.

„Cechovní zabíjačka již vešla do povědomí místních, většinou během dvou tří hodin již není co prodávat,“ řekl cechmistr Miroslav I., jinak podnikatel Miroslav Marek. Zabíjačkové produkty šly rychle na odbyt, fronty se táhly desítky metrů.

Členové cechu pochoutky vyráběli s několikadenním předstihem, jejich recepty jsou prý tajné. Cech přátel pátého ročního období uspořádal domácí zabijačku v centru města poprvé před dvanácti lety.

Recesisté otevírají takzvané páté roční období symbolicky každoročně na podzim – 11. listopadu v 11 hodin a 11 minut. Následuje doba zabíjaček, karnevalového veselí, plesů a bálů. Páté roční období podle stanov cechu končí na Popeleční středu.