Pátek 24. 12. - Štědrý den
Sobota 25. 12. - Slavnost Narození Páně
Neděle 26. 12. - Slavnost Svaté Rodiny
Pátek 31. 12. - Svatý Silvestr, poslední den roku 2010
Sobota 1. 1. - Nový rok 2011

ŠUMPERK

Církev Adventistů sedmého dne, Jánošíkova 3
1. 1. 10.30 hod. – novoroční bohoslužba s dětským programem

Církev Bratrské jednoty baptistů, M. R. Štefánika 10 (naproti tržnici KORZO)
24. 12. 15.00 hod. - dětská vánoční slavnost
26. 12. 9.30 hod. – vánoční bohoslužba
31. 12. 17.00 hod. – bohoslužba k ukončení roku
2. 1. 9.30 hod. – novoroční bohoslužba

Církev Bratrské jednoty baptistů, Vikýřovice 262 (u žel. zastávky)
24. 12. 15.30 hod. – vystoupení dětí z nedělní školy a dorostu (básně, písně)
25. 12. 9.30 hod. – společné shromáždění na 1. svátek vánoční
26. 12. 9.30 hod. - společné shromáždění na 2. svátek vánoční
31. 12. 18.00 hod. – silvestrovské shromáždění (služba mládeže – písně, svědectví, básně)
1. 1. 9.30 hod.– shromáždění na Nový rok s vysluhováním Večeře Páně
2. 1. 9.30 hod. – nedělní bohoslužba

Církev Českobratrská evangelická, Revoluční 8
24. 12. 14.00 hod. – bohoslužby kolem stolu v sále fary
25. 12. 8.45 hod. – bohoslužby se svatou Večeří Páně v kostele
1. 1. 8.45 hod. – bohoslužby se svatou Večeří Páně v sále fary

Církev Československá husitská, gen. Krátkého 14
24. 12. 22.00 hod. – půlnoční pobožnost
25. 12. 8.30 hod. – sváteční bohoslužby se společnou Večeří Páně
26. 12. 8.30 hod. – bohoslužby, 10.00 hod. – sváteční bohoslužby v Domově důchodců v Šumperku se společnou Večeří Páně
31. 12. 17.00 hod.– pobožnost k ukončení roku
1. 1. 8.30 hod. – novoroční bohoslužby se společnou Večeří Páně

Církev Pravoslavná, K. H. Máchy
24. 12. 22.00 hod. – večerní bohoslužba Narození Páně Ježíše Krista
25. 12. 8.30 hod. – svatá liturgie Narození Páně
26. 12. 8.30 hod. – svatá liturgie
1. 1. 8.00 hod. – svátek Obřezání Páně - večerní bohoslužba
2. 1. 8.30 hod.– svatá liturgie

Církev Římskokatolická, Kostelní nám. 2
24. 12. 10.00 hod. – mše svatá v Domově důchodců, 15.00 hod. – mše svatá pro rodiny s dětmi (od 14.30 vánoční představení), 22.00 hod. – půlnoční mše s Českou vánoční mší J. J. Ryby
25. 12. 9.00, 18.00 - mše svaté, 15.00 hod. - mše svatá v německém jazyce, 16.30 hod. – Česká mše vánoční J. J. Ryby v podání Scholy od sv. Jana Křtitele, hostů a muzikantů v Klášterním kostele Zvěstování P. Marie
26. 12. 7.00, 9.00 a 18.00 hod. – mše svaté
31. 12. 18.00 hod. – mše svatá
1. 1. 9.00 a 18.00 hod. – mše svaté na Nový rok
2. 1. 7.00, 9.00 a 18.00 hod. – mše svaté
Kostel sv. Jana Křtitele bude otevřen k prohlídkám betléma 25. 12., 26. 12. a 1. 1. 10.30 – 11.30 a 14.00 – 16.00 hod.

Kostelíček Božího Těla u Bludova
31. 12. 24.00 – mše svatá k ukončení roku

Církev Starokatolická, Husitská 14
24. 12. 22.00 hod. – půlnoční mše - vigilie Narození Páně
25. 12. 9.30 hod. – slavnost Narození Páně
26. 12. 9.30 hod. – sv. Rodiny
31. 12. 17.00 hod. – poděkování za uplynulý občanský rok
1. 1. 9.30 hod.– slavnost Matky Boží Panny Marie + Nový rok
2. 1. 9.30 hod. – mše

ZÁBŘEH

Církev Apoštolská, Katolický dům, Sušilova 38
26. 12. 9.00 hod. – vánoční bohoslužby
2. 1. 9.00 hod. - novoroční bohoslužby

Církev Českobratrská evangelická, U Vodárny 2
24. 12. 21.30 hod. – štědrovečerní bohoslužby v Sudkově
24. 12. 23.00 hod. – štědrovečerní bohoslužby v Hrabové
25. 12. 8.30 hod. – bohoslužby s Večeří Páně v Hrabové
25. 12. 10.00 hod. – bohoslužby s Večeří Páně
26. 12. 8.30 hod. – bohoslužby v Hrabové
26. 12. 8.30 hod. – bohoslužby v Sudkově
26. 12. 10.00 hod. - bohoslužby
31. 12. 15.30 hod. – bohoslužby v Sudkově
31. 12. 18.00 hod. – bohoslužby
1. 1. 8.30 hod. – novoroční bohoslužby s Večeří Páně v Hrabové
1. 1. 10.00 hod. – novoroční bohoslužby s Večeří Páně
2. 1. 8.30 hod. – bohoslužby v Hrabové
2. 1. 8.30 hod. – bohoslužby v Sudkově
2. 1. 10.00 hod. – bohoslužby

Církev Římskokatolická, Farní 10
24. 12. 7.00 hod. – roráty, 15.30 hod. – mše svatá s otvíráním jesliček, 21.00 hod. – mše svatá s lidovými koledami, 23.00 hod. – půlnoční mše s vánoční mší J. J. Ryby
25. 12. 6.55, 8.30 a 18.00 hod. – mše svaté, 15.00 hod. – koncertní uvedení vánoční mše J. J. Ryby
26. 12. 6.55, 8.30 a 18.00 hod. – mše svaté
31. 12. 14.30 hod. - děkovná bohoslužba, po děkovné bohoslužbě varhanní koncert
1. 1. 6.55, 8.30 a 18.00 hod. – mše svaté na Nový rok
2. 1. 6.55, 8.30 a 18.00 hod. – mše svaté
Chrámové jesličky v kostele sv. Bartoloměje otevřeny pro veřejnost vždy před a po mši svaté
Farní muzeum ve věži kostela otevřeno k vánočním prohlídkám 25. 12. 9.30 – 11.00, 14.00 – 16.30 hod., 26. 12. a 1. 1. vždy půl hodiny po ranních bohoslužbách

MOHELNICE

Církev Římskokatolická, Školní 2
24. 12. 15.30 – dětská mše, 22.00 hod. – půlnoční mše
25. 12. 9.30 hod. – mše svatá
26. 12. 9.30 hod. – mše svatá
1. 1. 9.30 hod. – novoroční mše svatá
2. 1. 9.30 hod. - mše svatá
Mohelnický betlém pro veřejnost otevřen do 2. 2. 2011:
24. 12. po půlnoční mši svaté, 25., 26. 12., 1. 1. a 2. 1. 11.00 – 12.00 a 13.00 – 18.00 hod., 27. 12. – 31. 12. , 3. 1. - 5. 1. 10.00 – 12.00 a 14.00 – 17.00 hod., 6. 1. 10.00 – 12.00 a 14.00 – 16.00 hod.
Dále bude betlém přístupný veřejnosti až do 2. 2. 2010 svátku Hromnic: Út, Čt a So 15.00 – 16.00 hod., Ne 14.00 - 17.00 hod.

LOŠTICE

Církev Římskokatolická, Moravičanská 22
24. 12. 21.00 hod. – půlnoční mše svatá
25. 12. 9.30 hod. – mše svatá
26. 12. 9.30 hod. – mše svatá
31. 12. 17.00 hod. – děkovná mše svatá za uplynulý rok
1. 1. 9.30 hod. – novoroční mše svatá
2. 1. 9.30 hod. – mše svatá
Betlém v kostele sv. Prokopa pro veřejnost bude možno zhlédnout vždy po mši svaté, popř. po zazvonění na faře.

JESENÍK

Církev Adventistů sedmého dne, nám. Svobody 878
25. 12. 10.30 hod. - vánoční bohoslužba

Církev Českobratrská evangelická, Bezručova 41
24. 12. 15.00 hod. – bohoslužby na Štědrý den v kostele v Bezručově ul.
25. 12. 9.15 hod. – slavnostní bohoslužby s Večeří Páně
26. 12. 9.15 hod. – bohoslužby

Církev Římskokatolická, Palackého 179/8
24. 12. 22.00 hod. – půlnoční mše
25. 12. 10.00 hod. – mše svatá
26. 12. 10.00 hod. - mše svatá
31. 12. 17.00 hod. – děkovná mše svatá
1. 1. 10.00 hod. – novoroční mše svatá
2. 1. 10.00 hod. – mše svatá
Jesenický betlém pro veřejnost bude možno v kostele zhlédnout
24. 12. od 20.00 hod., 25. 12. a 26. 12. 10.00 – 12.00, 14.00 - 16.00 hod., popř. v čase uvedeném v kostele.

Církev Československá Husitská, Tyršova 306
25. 12. 14.00 hod. – bohoslužba
2. 1. 14.00 hod. - bohoslužba

JAVORNÍK

Církev Římskokatolická, Puškinova 12
24. 12. 24.00 hod. – půlnoční mše svatá v kostele
25. 12. 9.30 hod. – mše svatá
26. 12. 9.30 hod. – mše svatá
31. 12. 18.00 hod. – mše svatá na závěr roku
1. 1. 9.30 hod. – novoroční mše svatá v kostele
2. 1. 9.30 hod. – mše svatá

Církev Českobratrská evangelická, Lidická 162
25. 12. 9.45 hod. – bohoslužby
26. 12. 9.45 hod. – bohoslužby

ZLATÉ HORY

Poutní místo Panny Marie Pomocné (MARIA HILF) u Zlatých Hor - Církev Římskokatolická
25. 12. 10.30 hod. - mše svatá
26. 12. 10.30 a 15.00 hod. – mše svatá
31. 12. 22.00 hod. – půlnoční mše k ukončení roku
1. 1. 10.30 a 15.00 hod. – mše svatá na Nový rok
2. 1. 10.30 a 15.00 hod. – mše svatá

Horní Údolí u Zlatých Hor
Církev Římskokatolická

25. 12. 18.00 hod. – mše svatá