Šumpersko
13. 7. Jiří Hatoň (66) Zábřeh
14. 7. Danuše Kučerová (85) Obectov
14. 7. Vlasta Dvořáčková (75) Zábřeh
14. 7. Zdeněk Merta (70) Šumperk
14. 7. Bohuslav Foit (82) Šumperk
15. 7. Zdeněk Lukáč (68)
16. 6. Jiřina Skácelová (66) Nový Malín
16. 6. Miroslava Zajícová (82) Hrabenov
16. 6. Jarmila Cejpková (92) Vysoké Žibřidovice
17. 7. Jarmila Žerníčková (67) Rapotín
18. 7. Antonín Drkoš (82) Loštice
18. 7. Vlasta Malínková (70) Loštice
18. 7. Jiřina Vachatová (91) Rapotín
19. 7. Jiří Kozák (43) Bohutín
19. 7. Jaroslava Horáčková (72) Libina
19. 7. Josef Horký (87) Šumperk

Jesenicko
13. 7. Petr Vondal (62) Supíkovice
13. 7. Vojtěch Zbranek (74)
16. 7. Drahomír Lazar (72) Zlaté Hory
18. 7. Antonie Šimíková (93) Mikulovice