„Speciálně upraveným autem můžeme zájemce dopravit, kam si bude přát – za vzděláním, prací nebo kulturou, na úřady, k lékaři či k vlakovým spojům. Součástí převozu je asistence při cestě, oblékání a přesunech nebo i v místě jednání, na požádání lze také využít elektrický schodolez pro zdolávání překážek. Služba bude dostupná i o víkendech, cesta se ale musí uskutečnit v jednom dni a objednat tři dny předem,“ popsal novinkou ředitel Charity Zábřeh Jiří Karger.

Dodal, že cílem je lépe zapojit handicapované lidi do života společnosti a umožnit jim žít co nejvíce normálním životem. Nová služba reaguje na obtížnou situaci vozíčkářů, pro něž veřejná doprava v regionu zatím není přizpůsobena. Klienti budou jezdit speciálně upraveným vozidlem, které Charita zčásti zaplatila z výtěžku loňské Tříkrálové sbírky.

Přepravu si musí klienti hradit, ale většinou mají zdroj na zaplacení této služby v podobě dávek sociální péče. Základní paušální taxa za přepravu je 20 korun. Za každý kilometr trasy pak hradí uživatel částku 6.50. Asistence při cestě, oblékání a přesunech stojí 85 korun za hodinu, čekací taxa je dvě koruny na minutu. Přeprava doprovodu, tedy druhého spolucestujícího přijde na 50 korun za celou cestu, použití schodolezu pak na 20 korun.
Objednávky přijímá vedoucí Střediska osobní asistence a odlehčovacích služeb Helena Balcárková v pracovní dny od 7 do 15 hodin na číslech 583 412 587 kl.36 nebo 736 509 439. Službu lze objednat také elektronicky na adrese preprava@charitazabreh.cz. Bližší informace lze najít také na webu www.zabreh.caritas.cz .