„V současné době se dokončují podlahy a bude se instalovat výtah. Nehrozí, že by se práce zpozdily,“ uvedla ředitelka knihovny Kamila Šeligová.

Projekt vyjde na desítky milionů korun, knihovna ale tak získá důstojné zázemí. V růžové vile v Rooseveltově ulici se totiž dlouhodobě potýká s nedostatkem místa. Do bývalé školy se zároveň přestěhují technické obory poboček vysokých škol.

Vznikne zde i aula, kde se budou konat různé akce a využívat jí bude i sousední gymnázium. Sídlit zde budou i různé spolky, počítá se i s provozem malé kavárny.

Knihovna zároveň připravuje almanach „Masaryčka,“ který bude věnován devadesátiletému výročí školy. To připadá právě na letošní září.

„Hledáme zajímavé dobové fotografie, především máme zájem o různé záběry ze tříd, či školních akcí. Klasických školních snímků, kdy se fotily jednotlivé třídy, máme dost,“ zmínila Kamila Šeligová.

S fotografiemi se lidé mohou obracet na ředitelku knihovny Kamilu Šeligovou, kontaktovat jí mohou na telefonu 727 964 582, případně na adrese seligova@knihovnaspk.cz do konce ledna.