Údaje pochází z let 2017 až 2023 a týkají se přijímaček z matematiky a českého jazyka na čtyřletá studia.

Na Šumpersku se v nejlepší pětici v obou předmětech umístila základní škola Šumavská ze Šumperku. Na Jesenicku to jsou základky z České Vsi, Jeseníku a Vápenné. Žebříček nejlepších v každém okrese je uvedený na konci článku.

Ředitelů nejúspěšnějších škol se Deník zeptal, co za úspěchem jejich žáků stojí.

„Jednoznačně je to personální obsazení školy a dlouhodobá práce. Žáky si pipláme od prvního stupně. Jednotné působení všech vyučujících a systém nastavený ve školním vzdělávací programu vyústí na druhém stupni. Ale je to i v atmosféře školy, kdy neřešíme mnoho výchovných problémů, spíše záležitosti prospěchové. Jak žáci, tak učitelé táhneme za jeden provaz,“ zauvažoval ředitel Základní školy Šumavská v Šumperku Viktor Verner.

Přijímací zkoušky z matematiky jsou noční můrou mnoha dětí. V přípravě mohou pomoci i příklady, které najdete v článku. Ilustrační snímek
Test k přijímačkám na střední školu: Vyzkoušejte si matematiku a český jazyk

Ředitele základní školy v České Vsi Filipa Worma výsledky statistik potěšily.

„Jsme běžná základní škola. Máme děti čekskoveské, spádové ze Supíkovic, Písečné a Jeseníku. Nemáme jiný vzorek dětí než ostatní školy,“ řekl.

Matematice a češtině na škole věnují u deváťáků nadstandardní přípravu v rámci doučování.

„V některých ročnících se přidávaly půlené hodiny. Na jednu hodinu týdně jsme dokázali třídy rozpůlit, takže měli intenzivnější přípravu. Už jedenáct let používáme Hejného matematiku. Jeden rok jsme udělali čtyřdenní svaťák, kdy žáci měli v rozvrhu jen matematiku a češtinu. Tímto jsme jim chtěli pomoci,“ popsal Filip Worm.

Žebříček podle úspěšnosti základních škol v přijímacích zkouškách na střední čtyřleté studium

Co znamenají čísla u škol?
Jde o průměrné procento správně vyřešených úkolů z matematiky nebo českého jazyka žáky na dané škole v přijímacích testech za posledních pět let. Číslo 50.00 tedy znamená, že žáci vyřešili v průměru polovinu přijímacího testu.
Do výběru jsou zahrnuty všechny školy z daného okresu, které měly minimálně 20 žáků v devátých třídách, kteří dělali přijímací testy.
Kvůli relevanci dat se srovnání zaměřilo pouze na přijímací zkoušky na čtyřletá studia (téměř 90 procent všech), vynechány jsou tak přijímačky na víceletá gymnázia

Zdroj: prijimacky.ai a Cermat

okres Šumperk

český jazyk

ZŠ Dubicko 62,44%

ZŠ Hrabišín 61,21%

ZŠ 8. května Šumperk 60,79%

ZŠ Vodní Mohelnice 59,55%

ZŠ Šumavská Šumperk 59,40%

matematika

ZŠ Nový Malín 48,74%

ZŠ Šumavská, Šumperk 48,54%

ZŠ Karla staršího ze Žerotína, Bludov 45,66%

ZŠ Školská, Zábřeh 45,11%

ZŠ Vodní, Mohelnice 44,70%

okres Jeseník

český jazyk

ZŠ Lipová-lázně 56,97%

ZŠ Supíkovice 54,07%

ZŠ Česká Ves 53,51%

ZŠ Vápenná 52,85%

ZŠ Jeseník 51,85%

matematika

ZŠ Česká Ves 38,40%

ZŠ Žulová 37,96%

ZŠ Zlaté Hory 36,65%

ZŠ Jeseník 35,04%

ZŠ Vápenná 34,40%