Starosta vyzdvihl osobnost jejího prvního prezidenta a také význam Sokola, který své členy učil mimo jiné i úctě ke státu a jeho symbolům. „Napadá mě, kde se té úctě učí dnešní děti a zda vědí, co pro republiku Masaryk znamenal,“ řekl Zdeněk Brož.