Obětní stůl pro vytvořil sochař Otmar Oliva. „Jeho dílo je obohacením liturgického prostoru. Je to poslední kamínek do mozaiky, kterým končíme naše mnohaleté úsilí," řekl Jaroslav Jašek ze spolku Svatá Barbora Zábřeh, který kostel kompletně renovoval.

Zábřežský horní kostel připomínal ještě před desíti lety svatostánek jen zvenčí. Uvnitř skrýval skladiště stavebního materiálu. Rekonstrukce z počátku 90. let se zadrhla v půli a chrám dlouhé roky chátral.

V roce 2007 založilo několik zábřežských farníků občanské sdružení s cílem kostel opravit. Dnes na budově prakticky nelze nalézt místo, které by v uplynulých letech neprošlo opravou či restaurováním.

Kostel má sloužit potřebám farnosti, ale i pro veřejné akce. Během prosince se zde uskuteční několik bohoslužeb a koncertů.