Úvodní činnost před oficiálním zahájením stavby zahrnuje vyhotovení vytyčovací sítě, kácení dřevin a skrývku ornice. Přípravné práce před faktickou stavbou započaly 10. listopadu.

Těžká technika byla u Postřelmova rychle hotova, mnohatunová mechanizace se tak mohla přesunout dále po trase budoucího obchvatu Bludova. Aktuálně jsou motory rypadel, dozerů, demprů i skrejprů slyšet na bývalých polích u Sudkova.

„Přestože okolí řeky Desné zasáhly kruté mrazy, třináctimetrové americké skrejpry Caterpillar se pustily do skrývky a rozprostírání zeminy. Po zahřátí motorů o výkonu 420 kilowatt mohly třicetitunové stroje do akce. V jednom cyklu zvládají těžbu, naložení, převoz a rozprostření materiálu,“ sdělil Miroslav Mazal z Ředitelství silnic a dálnic.

Dvojice škrabačů je jen část techniky, která zpracovává povrch před zahájením stavby za předpokládaných 2,9 miliardy korun bez DPH.

Na trase obchvatu dlouhého 5 635 metrů je rozvrženo 130 stavebních objektů. Do provozu by měl být uveden do tří let.

VERONIKA RÉDOVÁ