„Zakázka je vysoutěžená. Je vybraný dodavatel, který podal ekonomicky nejvýhodnější nabídku. Čekáme na vyjádření Národní sportovní agentury o přidělení dotace na přístavbu. Jakmile od ní budeme mít písemné stanovisko, okamžitě podepisujeme smlouvu, předáváme staveniště a začínáme stavbu,“ řekl předseda správní rady Podniků města Šumperka Miroslav Pospíšil.

Nejvýhodnější nabídku podala firma Fortex stavby. Dílo má zhotovit za 39,7 milionu korun bez DPH.Práce se budou týkat zejména severní tribuny. Ta stávající bude kompletně zbourána a na jejím místě vyroste nová. Pod tribunou se budou nacházet sklady, prádelna nebo sušárna. Na tribunu naváže přístavba.

V ní budou umístěny zejména nové šatny a hygienické zázemí pro hráče, ale například i posilovna, klubovna, prostor pro trenéry nebo wellness.Podle Miroslava Pospíšila investice řeší zejména problém stávajících hokejových šaten, které jsou prostorově i z hygienického hlediska nevyhovující.

„V přístavbě bude zázemí pro malý i velký hokej včetně regenerační zóny. Ta v rámci celého Tyršova stadionu neexistuje. Atleti, fotbalisté ani jiný sportovní klub ji nemá k dispozici, vyřešíme tak i tento problém,“ dodal Miroslav Pospíšil.

Šumperský zimní stadion využívá hokejový tým Draci Pars Šumperk a hokejový klub Mladí Draci Šumperk. Druhý jmenovaný čítá zhruba sto sedmdesát aktivních hráčů.

„Doteď jsme měli k dispozici zázemí šatny v přístavku a šatny pod Sportem. Už mají něco za sebou a je nutné, aby se buď zrekonstruovaly, nebo postavily nové. Stavba přístavku je nejlepší řešení, které může pro celou mládež být,“ řekl hlavní trenér Mladých Draků Michal Peška.