Cyklistům, pěším či inlinistům bude sloužit účelová komunikace, která vznikne z polní cesty za ulicí Strejcova. Vjet na ni bude moci i zemědělská technika. Mezi ulicemi Strejcova a Javorová vznikne v rámci akce chodník a veřejné osvětlení, které zde od doby výstavby ulice Javorová chybí.

Účelová komunikace dále povede k obchvatu na Rovensko a za ním bude pokračovat k mostu na obchvatu Postřelmova. Ještě před čtyřproudou silnicí se lidé dostanou na druhou stranu potoka Rakovce po nově vybudované lávce. Dále budou moci pokračovat buď na již vybudované cestě podél obchvatu k silnici Rovensko – Postřelmov, nebo projít pod mostem okolo kapličky svatého Františka k Postřelmovu. Chybějících tři sta metrů cesty od Postřelmova ke kapličce vybuduje obec Postřelmov.

„Díky tomu bude město pro cyklisty bezpečně napojeno směrem na Postřelmov. Po tamní síti účelových komunikací, většinou jsou to polní cesty vybudované ze státních dotací díky komplexním pozemkovým úpravám, bude možné dojet bezpečně až do Chromče a dál,“ řekl starosta Zábřehu František John.

Současná silnice mezi Zábřehem a Postřelmovem je pro cyklisty nebezpečná. Velkou rychlostí po ní jezdí množství aut, před Zábřehem ve směru od Postřelmova navíc musí cyklisté překonat velmi nepříjemné „esíčko“ na konci čtyřproudého obchvatu.