Insolvenční správce se spolu s mateřskou společností zkrachovalé firmy pokoušel nalézt investora, který by v areálu pokračoval ve výrobě orientované na automobilový průmysl.

„I přes nespočet prohlídek areálu se zahraničními investory a nesčetnou korespondenci převážně v anglickém jazyce takovýto investor nalezen nebyl,“ stojí ve zprávě insolvenčního správce z půli června.

Jakmile se podaří prodat věci uskladněné v areálu a halách, insolvenční správce nemovitosti zpeněží.

Firma ZKL Hanušovice (v současnosti přejmenovaná na Technic Tube) se do problémů dostala na začátku loňského roku poté, co jí vypověděl kontrakt klíčový odběratel. V úpadku firma skončila loni v červnu. K listopadu 2016 činily její dluhy téměř osm set milionů korun.

Na jaře 2016 propustila prakticky všech pět stovek pracovníků, mzdy jim musel vyplatit úřad práce. K letošnímu červnu měla v pracovním poměru jedenáct zaměstnanců, ovšem lidí v pracovní neschopnosti nebo na mateřské dovolené.

Masivní propouštění se negativně promítlo do nezaměstnanosti v regionu. I v současnosti, kdy je celorepublikově podíl nezaměstnaných nejnižší za devatenáct let, dosahuje tento ukazatel na Hanušovicku 9,7 procenta. Je tak vyšší než v okrese Šumperk, kde se pohybuje na úrovni 4,5 procenta, i než v okrese Jeseník s podílem nezaměstnaných 5,6 procenta.

Opravená silnice přes Červenohorské sedlo přitahuje motorkáře. Na sedle se otáčejí a pouštějí se zatáčkami do údolí Desné.
Kvalitní asfalt v zatáčkách přitahuje na sedlo motorkáře