Dozvíte se také, jak lídři sedmi politických stran odpověděli na otázky, které jim redaktoři Deníku položili:

1. Proč by vás měli čtenáři zvolit poslancem Parlamentu ČR?

2. Jaké povahové vlastnosti by vám mohly ve sněmovně pomoci?

Jitka Chalánková, TOP 09

Jitka ChalánkováVěk: 56 let
Vzdělání: Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Povolání: Dětská lékařka'
Rodina: Vdaná, čtyři děti

Čemu jste se věnovala před vstupem do politiky: Pracovala jsem jako dětská lékařka (v tomto oboru pracuji dosud), společník nestátního zdravotnického zařízení, které se zabývá lékařskou diagnostikou.

Zkušenosti z politiky: náměstkyně hejtmana Olomouckého kraje v letech 2004 2008 (oblast sociálních věcí, životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova), členka Zastupitelstva Olomouckého kraje (od roku 2004 dosud), poslankyně PSP ČR (20102013)

Dosavadní úspěchy: Navrhla a prosadila jsem zavedení tří nových dotačních titulů Olomouckého kraje. Ve funkci poslankyně jsem pomohla zprostředkovat, aby Olomoucký kraj z prostředků Evropské unie získal dvě miliardy na investice do vědy a výzkumu.

1. Mohu nabídnout zkušenost, čisté svědomí, otevřenost a statečnost.
2. Trpělivost, vytrvalost, pokud jsem o něčem přesvědčená, jdu za svým cílem.

Marian Jurečka, KDU-ČSL

Marian JurečkaVěk: 32 let
Vzdělání: VŠ, MZLU v Brně, obor fytotechnika, specializace: rostlinolékařství
Povolání: soukromý zemědělec, obchodní manažer
Rodina: S manželkou vychováváme tři syny (8, 7 a 5 let)

Čemu jste se věnoval před vstupem do politiky: Politika mě neživí, dělám ji stále zadarmo ve svém volném čase a jsem živ ze své práce.
Zkušenosti z politiky: Od roku 2012 jsem krajským zastupitelem Olomouckého kraje a od roku 2010 celostátním místopředsedou KDU-ČSL.
Dosavadní úspěchy: Za velký úspěch a štěstí považuji naši pětičlennou rodinu. Od roku 2002 mám vlastní soukromou farmu, kterou stále rozvíjím.

1. Do politiky jsem se rozhodl vstoupit, protože nechci jen nadávat na poměry. Vyhrnul jsem si rukávy a kandiduji, abych mohl měnit věci v naší zemi k lepšímu.
2. Poctivost, pracovitost a odbornost

Jaroslav Faltýnek, ANO 2011

Bývalý prostějovský radní Jaroslav FaltýnekVěk: 51 let
Vzdělání: Vysoká škola zemědělská v Brně, Agronomická fakulta
Povolání: Manažer
Rodina: Rozvedený, mám dva syny Jiřího a Jaroslava

Čemu jste se věnoval před vstupem do politiky: Třicet roků pracuji v zemědělství a potravinářství na různých řídících pozicích v celé ČR a na Slovensku.
Zkušenosti z politiky: Od roku 1990 jsem zastupitelem v Prostějově.
Dosavadní úspěchy: Politikou jsem se nikdy neživil, 30 let pracuji v zemědělství. Zachránili jsme spoustu firem a rozvíjíme je (Olma, Kostelecké uzeniny), zaměstnáváme 30 000 lidí. V politice se podařilo to, že moje město je bez dluhu, opravené, rozvíjející se a je krásné.

1. Protože mám zkušenosti z komunální politiky a celý život jsem normálně pracoval a sbíral zkušenosti z reálného života, umíme dát lidem práci.
2. Urputnost, upřímnost a cílevědomost

Roman Váňa, ČSSD

Volební lídr ČSSD v Olomouckém kraji Roman Váňa Věk: 46 let
Vzdělání: Vysokoškolské, absolvent Strojní a elektrotechnické fakulty Technické univerzity Vysoké školy báňské v Ostravě
Povolání: Strojní inženýr
Rodina: Ženatý, 3 děti

Čemu jste se věnoval před vstupem do politiky: Profesionální hasič, řidič sanitky, poradce ministra kultury, památkář a kastelán hradu Bouzova
Zkušenosti z politiky: Byl jsem členem odborných komisí Rady města Olomouce a také člen odborných komisí Olomouckého kraje. Byl jsem poslancem v letech 2010 až 2013, místopředsedou poslaneckého klubu ČSSD a místopředsedou Výboru pro bezpečnost.
Dosavadní úspěchy: Největší radost mám z našeho úspěšného projektu „Pomáháme pomáhat" v rámci Českého červeného kříže.

1. Náš kraj si zaslouží podporu příštích vlád ve větší míře, než tomu bylo doposud. Je zde řada projektů, které čekají na dotažení do konce, a je třeba jim pomoci. Navážu na mou dosavadní práci ve sněmovně a zejména se zaměřím na prosazování oprávněných požadavků Olomouckého kraje na celostátní úrovni.
2. Mí blízcí mi říkají, že jsem vytrvalý, mám silnou vůli, a když se pro něco rozhodnu, tak to i přes nejrůznější překážky nikdy nevzdám. Umím se obklopit šikovnými lidmi a získat je pro dobrou věc, sestavit úspěšný tým.

Martin Novotný, ODS

Olomoucký primátor Martin NovotnýVěk: 42
Vzdělání: Maturita plus 5 ročníků VŠ
Povolání: Primátor statutárního města Olomouce
Rodina: Rozvedený, dcera

Čemu jste se věnoval před vstupem do politiky: Pracoval jsem jako učitel anglického jazyka, byl jsem také OSVČ, působil jsem jako překladatel, analytik, poradce.
Zkušenosti z politiky: Za svůj největší pracovní a zároveň politický úspěch považuji rozhýbání města Olomouce do dnešní podoby dynamické metropole, v níž se buduje spousta nových věcí a získává stále větší renomé doma a v zahraničí.

1. Věřím, že jsem v očích velké části Olomoučanů prokázal, že mi jde primárně o rozvoj města a práci pro veřejný zájem, nikoliv o zájmy osobní.
2. Troufám si říct, že umím komunikovat s lidmi, nejsem politik, který žije sám v izolovaném světě. Lidé, kteří mě znají, vědí, že přes na první pohled mírnou a klidnou povahu jdu pevně za svými cíli a nepolevím, dokud se nedostaví výsledky. A to dosud v parlamentu chybělo snad nejvíc. Politika mě zajímá jako práce, která mě baví, nikoliv jako prostředek ke snadnému zbohatnutí.

Radek Augustin, SPOZ

Radek AugustinVěk: 36 let
Vzdělání: Vysokoškolské (titul Mgr.), obor historie s rozšířenou výukou jazyků (AJ, NJ)
Povolání: Projektový manažer, v současnosti vedoucí Úřadu vlády ČR
Rodina: Svobodný

Čemu jste se věnoval před vstupem do politiky: Pracoval jsem na Krajském úřadu Olomouckého kraje jako projektový manažer projektů čerpajících podporu ze strukturálních fondů EU.
Zkušenosti z politiky: Člen ČSSD 1997-2009, člen SPOZ od 2010
Dosavadní úspěchy: Za dlouhodobou poctivou práci jsem dostal od Jiřího Rusnoka nabídku vykonávat funkci vedoucího Úřadu vlády ČR.

1. Jak říkal můj přítel Valtr Komárek, tato země si zaslouží, aby se tu lidé měli dobře. Prosazuji prorůstovou ekonomickou politiku, zvýšenou míru investic, které zajistí nové pracovní příležitosti. V boji proti korupci budu prosazovat Zákon o prokázání původu příjmů a majetku včetně zabavení nelegálně nabytého majetku. Podporuji zavedení prvků přímé demokracie, jako je zákon o referendu, a také změny volebního zákona tak, aby občané více mohli ovlivňovat politiku.
2. Jsem čestný, přímý a neústupný muž.

Alexander Černý, KSČM

Alexander ČernýVěk: 60 let
Vzdělání: Absolvent Střední průmyslové školy elektrotechnické, Roční důstojnické školy letecké a Vojenské vysoké školy politické v Bratislavě
Povolání: Zastupitel Olomouckého kraje za KSČM
Rodina: Ženatý, dvě děti

Čemu jste se věnoval před vstupem do politiky: Do začátku 90. let jsem byl voják z povolání Československé lidové armády.
Zkušenosti z politiky: Od roku 1990 zaměstnanec KSČM. V roce 1990 se stal předsedou Okresního výboru KSČM v Olomouci. V letech 1994 až 2006 byl zastupitelem statutárního města Olomouce. Od roku 2000 do současnosti člen Zastupitelstva Olomouckého kraje. Jedenáct let poslancem Parlamentu ČR.
Dosavadní úspěchy: Od roku 2002 do roku 2013 jsem byl poslancem Parlamentu ČR se zaměřením na bezpečnostní problematiku. Za poslední tři roky je největším úspěchem rozpuštění Poslanecké sněmovny.

1. Protože reprezentuji zájmy většiny, o tom jsem hluboce přesvědčen. Zastupuji stranu, která lidem garantuje, že bude bojovat za zájmy občanů.
2. Od roku 1990 se pohybuji v městské, krajské i parlamentní politice, kde jsem se jakožto opoziční politik naučil trpělivosti a schopnosti dosahovat i maličkostí z našeho programu. Rád používám citát Cestu buď najdu, nebo udělám.

Klíčem pro výběr kandidátů do tohoto přehledu jsou výsledky předvolebního průzkumu o preferencích rozhodnutých voličů v Olomouckém kraji, který pro Deník zpracovala společnost SANEP. Exkluzivní bleskový průzkum SANEP provedl ve dnech 4.-9. října 2013 na vybrané skupině 1083 dotázaných, kteří představují reprezentativní vzorek obyvatel Olomouckého kraje ve věku 1869 let.
Deník oslovil sedm nejúspěšnějších stran, které podle průzkumu SANEP preferují rozhodnutí voliči. (red)

KOMPLETNÍ PŘEHLED kandidátek všech stran v Ol. kraji najdete ZDE