Materiál měli zastupitelé na stole podruhé. Z březnového zasedání byl stažen poté, co se okolo něj rozpoutala rozsáhlá diskuse. Někteří zastupitelé v ní poukázali na fakt, že některým kupujícím mají být převedeno několik bytů. Kupní ceny byly navíc stanoveny před dvaceti lety a z dnešního pohledu jsou velmi nízké. Pohybují se od tří set do půl milionu korun.

„Myslím, že v Šumperku je velké množství lidí, kteří mají velké problémy s bydlením. Proč nenabídnout ty byty jim a ne jednomu kupujícímu tři, dalšímu čtyři, kdy oni v těch bytech ani nežijí a bydlí mimo Šumperk,“ řekla na březnovém zastupitelstvu Alena Hlavešová.

Kupní cenu spláceli 20 let

Před dvaceti lety město využilo k opravě zchátralé budovy v areálu bývalých kasáren družstevní mechanismus. Objekt nechalo za pomoci státní dotace a bankovní podpory zrekonstruovat na osmdesát bytů. Uživatelé bytů měli s městem uzavřeny nájemní smlouvy a zároveň smlouvy o budoucích kupních smlouvách. Kupní cenu spláceli dvacet let. Město má byty do osobního vlastnictví převést během letoška.

Vedoucí majetkoprávního odboru Milan Šubrt vysvětlil, že smlouvy o budoucích kupních smlouvách byly uzavřeny v roce 2001. Budoucí kupující měli možnost převádět svá práva na třetí osoby.

„Pokud se během dvaceti let objevil budoucí kupující, který měl zájem ten byt opustit a vyvázat se z budoucí kupní smlouvy a našel si nového budoucího kupujícího, město Šumperk do toho žádným způsobem nezasahovalo. Zpravidla změnu budoucího kupujícího schválilo,“ řekl.

Zastupitel Tomáš Potěšil na březnovém jednání připomenul, že podmínkou získání státní dotace před dvaceti lety bylo, že byty musí být nájemní.

„Důvod, proč se zvolil tento model, byl, abychom dosáhli na státní dotaci a zchátralé kasárenské objekty opravili. Pokud se stala chyba, patrně se stala i v nás zastupitelích. Částečně bych tu kritiku směřoval na majetkoprávní odbor. Neměli jsme automaticky hlasovat pro záměny nájemců. Měli jsme se dívat, jestli ta záměna nájemce vede k tomu, aby se uspokojovala jeho bytová potřeba, nebo je nájemcem tří bytů,“ řekl.

Smlouvu nelze zrušit

Na dubnovém jednání prodej bytů prošel jednomyslně. Podle starých smluv se totiž město prodeje z vlastní vůle vyvázat nemůže.

„Ve smlouvě je pouze stanoveno, že budoucí prodávající (město, pozn. red.) musí dát souhlas, pokud budoucí kupující své právo postoupí jiné osobě. Ty souhlasy byly dány, od roku 2015 do roku 2022. Smlouva nemůže být ze strany města zrušena,“ konstatovala na dubnovém zasedání zastupitelka Ivana Jordová, která celou diskusi iniciovala.

Jistým pozitivem na celé situaci je, že se problém už nebude opakovat. „Podobné mechanismy nás v budoucnu nečekají. A pokud by nás čekaly, už víme, že právní úprava musí být v některých věcech důslednější,“ řekl starosta Šumperku Tomáš Spurný.