Projekt za jednu a půl miliardy se chystá už nejméně pět let a ze tří čtvrtin ho má financovat Evropská unie. Rozhodnutí o dotaci ale Evropská komise stále oddaluje. Nejnověji má výhrady k vysoké ceně.

„Projekt, tak jak je nachystán, se s téměř stoprocentní pravděpodobností, nebude realizovat. Důvodem je odmítavé stanovisko Evropské komise a jejího poradního orgánu, skupiny JASPERS. Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí se k tomuto stanovisku přiklánějí,“ odpověděl starosta opozičním zastupitelům, proč je kvůli situaci třeba svolávat mimořádné jednání na pátek odpoledne.

Důvod svého přesvědčení, že projekt padne, starosta Miketa Deníku nesdělil. „Všechno uslyší jako první zastupitelé. Proto jsem je svolal,“ řekl starosta.

Mohelničtí zastupitelé mají diskutovat také o případné změně svého usnesení ze září, kdy rozhodli o vkladu dalšího majetku do společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk (VHZ). Ta je investorem výše zmíněného projektu s názvem Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy II. etapa.

Akcionáři společnosti jsou města a obce, starosta Aleš Miketa je členem představenstva stejně jako Tomáš Potěšil, který v čele VHZ zastupuje město Šumperk. Oba se účastní jednání o dotaci na ministerstvu.

„Tak vyhraněně situaci projektu rozhodně nevnímám. Je to předčasné. Evropská komise s projektem má problém a s dotací váhá, ale konečné stanovisko zatím ještě nedala. Hledáme řešení, jednání nejsou tak daleko, abych dospěl k tak jednoznačně negativnímu závěru. Jednáním to rozhodně nepomáhá,“ řekl Tomáš Potěšil.

Projekt, o který se vede boj, je jedna z největších vodohospodářských investic v dějinách regionu. Bez evropské dotace nemá šanci. Se zahájením se původně počítalo v létě roku 2009 a dnes už mělo být všechno hotovo. Složité vyjednávání s Evropskou komisí start stále odsouvá. Od letošního dubna má komise výhrady zejména k ceně stavebních prací.

Vedení VHZ ceny vysvětluje tím, že v době soutěže na dodavatele v roce 2008 byly vysoké. „Dnes jsou podstatně nižší, ale my jsme soutěž uzavřeli v dubnu 2009 a na tyto ceny jsme také vzápětí uzavřeli smlouvy s dodavateli,“ uvedl před časem předseda představenstva VHZ Jiří Vepřek.