„Náměstí jako veřejný prostor plní řadu funkcí. Jednou z nich je, aby to byla výkladní skříň města, prostor, se kterým se budou lidé identifikovat, kde se budou rádi potkávat i nakupovat. Už roky se hovoří o tom, že by se dolní náměstí mělo řešit. My ho můžeme nechat buď ve stávajícím stavu, nebo ho posunout dál,“ uvedl debatu starosta Zábřehu František John.

Dnes je náměstí Osvobození živou dopravní tepnou, kudy denně projedou tisíce aut. Většina respondentů dotazníků, který se uskutečnil před čtyřmi lety, ho využívá k nakupování a i do budoucna by podle nich mělo zůstat živým nákupním centrem.

Za nejslabší stránku lidé považovali množství automobilové dopravy, kterou by chtěli částečně omezit. Z dotazníku vyplývá, že na náměstí by neměla chybět pěší zóna, ale také zeleň, kvalitní mobiliář nebo restaurační zahrádky.

Z architektonické soutěže na úpravu náměstí vzešel vítězně návrh Radka Novotného. Studie od roku 2016 prošla dvěma koly úprav.

„Hlavní změnou v současné variantě je zachování průjezdnosti náměstí, umístění sochy svatého Jana Nepomuckého a dalších parkovacích stání,“ shrnul Radek Novotný poslední úpravy v projektu.

Šumperský majáles 24. a 25. 5. 2019
Majáles si v Šumperku užily stovky lidí, vládli rapeři

Více stromů a klidová zóna

Jednosměrný průjezd bude možný ve východní části náměstí podél elektra Kalous. Na opačné straně, kde se nachází většina obchodů, má být místo dnešního průtahu prostor pro pěší. Stromy zůstranou uprostřed, bude jich více a pod nimi má vzniknout klidová zóna.

Diskuse se vedla zejména kolem budoucí podoby dopravy. Výhrady k ní má řada obchodníků.

„Prosazujeme zklidněnou jednosměrku ze směru od Mohelnice a Šumperka přes spodní náměstí na horní. Projektem, jak je nyní nastavený, zlikvidujete celé spodní náměstí jako živé obchodní centrum, ale svedete i poslední obchodníky z horního náměstí. Potencionální zákazníci se k nim nedostanou,“ řekl Miroslav Šebesta, který na akci vystoupil jako mluvčí pětatřiceti majitelů nemovitostí a obchodníků.

Jednosměrka jako téma k diskusi

Starosta František John připomenul, že město vyšlo podnikatelům vstříc, když náměstí oproti původnímu návrhu částečně zprůjezdnilo.

„Rozpor byl ve směru jednosměrného provozu. My jsme odůvodňovali, proč je směrován tak, jak je navržen. Vidím to ale jako téma k diskusi,“ řekl.

1. PRÁCI ZDAR. Fotografie z konce 80 let. Parta dobrovolníků, která pomáhala při stavbě krematoria v akci Z.
JAK PLYNE ČAS: Akce Z v Šumperku, podívejte se na archivní snímky

Navýšení počtu aut v ulicích

Obavy o navýšení navýšení počtu aut vyjádřili lidé, kteří bydlí poblíž objízdných tras.

„Dopravu svedete na ulice, které jsou už nyní plně vytížené. Z ulice Bezručovy je už dnes výjezd v dopravní špičce nemožný, nahoře u finančního úřadu i nebezpečný. Z parkoviště u Alberta nelze ve špičce vyjet, stejně jako z ulice Nerudova. Na Školské u polikliniky stojíte také pěkně dlouho, než odbočíte,“ podělila se se svými zkušenostmi obyvatelka Bezručovy ulice.

Podle starosty Johna je určité navýšení dopravy v okolí daní za klidnější prostor v centru.

„Pro územní a stavební řízení se musí udělat aktuální sčítání dopravy a modely, které popíší, kde a jak se doprava navýší,“ dodal.

Zda město do radikální proměny dolního náměstí a přilehlé Žižkovy ulice půjde, budou rozhodovat městští radní a zastupitelé. Samotné práce by mohly začít za tři roky. Rozdělené budou do etap, což mimo jiné umožní vyhodnotit, jaký budou mít jednotlivé dílčí úpravy dopad.