Provozování vodohospodářské infrastruktury se tak dostane do rukou obcí, které ji vlastní. Díky tomuto kroku od příštího roku odběratelům zlevní voda.

Odkoupení akcií ŠPVS bylo zásadním bodem valné hromady firmy Vodohospodářská zařízení Šumperk (VHZ). Pro odkup hlasovala drtivá většina akcionářů, zdržel se jediný.

Příznivcem vrácení provozu do rukou samospráv je například starosta Zábřehu František John.

„Provozování zahraniční společností nepovažuji za šťastné. Síťová odvětví jsou strategické oblasti, proto preferuji samosprávu, tedy vlastníka infrastruktury. Jsem si jist, že budeme umět provozovat vodohospodářské zařízení stejně dobře jako zahraniční vlastník,“ sdělil již dříve František John. Ten je zároveň členem představenstva firmy VHZ.

Podle předsedy představenstva VHZ Martina Hoždory je pondělní rozhodnutí akcionářů hlavním a zásadním krokem v celé transakci.

„Ze strany Suezu (dosavadní vlastník ŠPVS, pozn. red.) jsme měli podepsánu neodvolatelnou budoucí kupní smlouvu. Na základě rozhodnutí valné hromady jsme ji podepsali a v tuto chvíli je už na Suezu. Na přelomu října a listopadu budeme vlastníky akcií společnosti ŠPVS,“ řekl Martin Hoždora, který je zároveň radním města Šumperka.

Dosavadní vlastník ŠPVS komentoval aktuální dění opatrněji.

„Schválení odkupu společnosti ŠPVS valnou hromadou je otevření možnosti. Samotný prodej je v jednání a s ohledem na to si další detaily dovolíme zatím nezveřejňovat,“ sdělila vedoucí oddělení komunikace akciové společnosti Suez CZ Kateřina Kodadová.

Martin Hoždora uvedl, že jednání o koupi ŠPVS bylo velice složité. Vyjednávací tým za firmu VHZ kromě něj tvořil předseda dozorčí rady Michael Kohajda a ředitel VHZ Martin Budiš.

„Jednání byla složitá, trvala velmi dlouho. Jsem rád, že to takto dopadlo. Vyjednali jsme solidní cenu, snažili jsme se ošetřit i veškerá možná rizika, která by mohla z tohoto obchodu vyplynout,“ řekl.

VHZ za ŠPVS zaplatí 124 milionu korun, a to včetně provozního kapitálu 27 milionů.

„Měli jsme promyšlený systém financování investice, která se nesmí negativně dotknout cen vodného a stočného pro občany. Bude totiž splacena z dividend, která by jinak končila nejen mimo systém, ale i v zahraničí,“ přiblížil. Roční dividenda ŠPVS byla za poslední roky kolem osmnácti milionů korun.

Díky nákupu provozní firmy by mělo příští rok odběratelům zlevnit vodné a stočné.

„V rámci nastaveného modelu jsme museli meziročně o dvě, tři procenta zdražovat. Lidem můžeme slíbit, že vodu meziročně slevníme, v tuto chvíli máme naplánováno o korunu padesát. S tím, že akvizice nebude mít vliv na investiční akce, které máme do budoucna naplánované v obcích, ani na další věci,“ přiblížil Martin Hoždora.

Akcionáři na valné hromadě zároveň rozhodli o ukončení koncesního řízení, aniž by vyhlásili jeho vítěze. Udělení koncese na provozování vodohospodářské infrastruktury na dalších pět let bylo alternativou, pokud by akcionáři odkup ŠPVS neschválili.

VHZ o koupi ŠPVS vyjednávalo již v minulosti, ale neúspěšně. Aktuální jednání se odehrávala v situaci, kdy se ŠPVS do nového koncesního řízení přihlásila, nepodala však nejvýhodnější nabídku.

„V průběhu koncesního řízení jsme rozesílali informace o otevírání obálek. Z ní bylo patrné, že společnost ŠPVS nebyla v první fázi na prvním místě. Určitě to byl impuls, jednání se poté rozběhla. Nemyslím si ale, že by to byl natolik zásadní krok, který by vedl k nabídce odprodeje. Společnost SUEZ měla více možností, jak postupovat dále,“ okomentoval Martin Hoždora.

Vlastnictví a provoz vodohospodářské infrastruktury na Šumpersku oddělila privatizace v roce 1994. ŠPVS v devadesátých letech patřila firmě podnikatele Vratislava Kutala. Suez Water CZ se stal hlavním akcionářem ŠPVS v roce 2001.