„V souvislosti s plánovaným rozšířením průmyslové zóny chceme být připraveni na příchod nových investorů. Posílení stávající kapacity zdvojením současného vedení přináší i další zvýšení spolehlivosti dodávky elektřiny,“ řekl člen představenstva firmy Pavel Šolc.

Šestnáctimilionovou investici vítají zástupci samosprávy.

„Nové vedení vysokého napětí bylo pro náš region velmi potřebné. Jeho vybudování napomohlo připravit průmyslovou zónu v Šumperku pro potencionální investory,“ dodal starosta města Šumperka Zdeněk Brož.

Náročná výstavba

Přípravy investice zabraly několik let, původní plány totiž narazily na odpor části vlastníků pozemků. Samotná stavba se uskutečnila v druhé polovině loňského roku a byla technicky obtížná.

„Nová trasa vedení křižuje řeku Desnou, takže jsme se museli vypořádat s nutností překonat tento vodní tok v náročném terénu těžkou mechanizací. Překážkou byla také stavba vedení přes zahrádkářskou kolonii, kterou jsme museli zkoordinovat s dobou sklizně a požadavky pěstitelů,“ dodal Šolc.