„Vybudování laboratoře zahrnovalo především opravu původních rozvodů elektřiny i datových sítí, pak také nákup laboratorních stolů, které budou používat žáci oborů elektrotechniky, informačních technologií i technického lycea," vysvětlil ředitel šumperské průmyslovky Petr Vepřek.

Učebna ale také bude sloužit pro činnost zájmového kroužku, příležitostně jí budou pro praktické ukázky z fyziky využívat i žáci základních škol.