„Do montessori vzdělávání nastoupí jedenáct dětí plus přestupoví žáci. Příští rok by se měla třída doplnit do normálního stavu,“ upřesnil ředitel Základní školy Jeseník Dominik Liberda.

Třídy se budou nacházet v dosud nevyužitém třetím patře školní budovy v ulici Boženy Němcové. „Je tam připravena nová učebna, formuje se spolek, který bude dále financovat některé vybavení. Komunita rodičů je utvořená, uskutečňují se přípravná setkání pro děti s rodiči. Máme i sponzorské dary na dovybavení. Většina pomůcek se posbírala, aniž bychom do toho museli investovat,“ dodal Dominik Liberda.

Škola v Jeseníku bude v okrese druhou v pořadí, kde se bude podle zásad montessori pedagogiky učit. Ve škole ve Vápenné otevřeli loni v září v pořadí třetí montessori třídu. Touto metodou se zde učí více než padesátka dětí, což čítá více než čtvrtinu místních školáků.

„V některých případech se jedná o sourozence. Rodiny, které jsou s touto formou vzdělávání spokojení, v ní pokračují. Ale nabalují se i noví,“ poznamenala k nárůstu žáků loni v září Alžběta Soukupová. Je předsedkyní spolku Cestou s montessori, který výuku touto metodou na vápenské škole zaštiťuje.

O 20 dětí méně

Z nedávných zápisů vyplývá, že do prvních ročníků v Jeseníku od září celkově nastoupí zřejmě sedmdesát dětí. Je to o dvacet méně, než v aktuálním školním roce. Vliv na to má větší množství odkladů, ale také počet narozených byl pro tento rok nižší.

V září do škol nastoupí děti narozené vesměs v roce 2013. V okrese Šumperk se v tomto roce narodilo 1186 dětí. O pět let dříve to bylo o téměř dvě stovky více. V okrese Jeseník před šesti lety přivítali na svět 354 novorozenců, rozdíl oproti roku 2008 činí šedesát dětí.

Až do konce května mohou rodiče žádat o odklad školní docházky. Vedení jesenické základky doufá, že jich nebude moc. „Pokud by nám počet dětí výrazně klesl, museli bychom uvažovat o otevření jen dvou velkých klasických tříd. Pokud by počet dětí v prvních třídách v klasické výuce zůstal kolem šedesáti, chtěli bychom otevřít tři třídy. I s montessori třídou by byly opět čtyři první ročníky, ale výrazně méně naplněné než loni,“ uzavřel Dominik Liberda.