Pokud děti něco nezvládají, je to důvodem pro odklad, nebo je nutné provést další vyšetření, které ukáže, zda dítě je nebo není zralé jít do školy?
V pedagogicko – psychologické poradně se testovými metodami zjistí úroveň školní zralosti dítěte, dílčí oslabení nebo vývojové nedostatky. Rodiče jsou informováni o vhodných postupech stimulace v nezralé oblasti dítěte, kde je třeba dítě povzbuzovat a pomáhat mu podnětnou výchovou v dozrání jednotlivých funkcí a schopností. Ne vždy při prvním vyšetření u nás, zejména v době zápisu, je nutné doporučovat hned odklad. Naopak, nabízíme rodičům speciální metody práce s dítětem doma a také návštěvu pedagogicko- psychologické poradny, kde mohou děti jednou týdně docházet na stimulační program k rozvoji oslabených funkcí, grafomotoriky a podobně. Vyšetření v poradně je zdarma.

Jaké jsou nejčastější důvody pro odklad nástupu povinné školní docházky? Jaké problémy s rodiči a dětmi nejčastěji řešíte?
Mezi nejčastější důvody pro odklad patří problémy se soustředěním pozornosti, s výslovností a vyjadřováním, zdravotní problémy nebo problémy s navazováním kontaktů a s prací v týmu.

Nástup do první třídy je pro dítě obrovskou změnou. Na prvňáčka jsou kladeny značné nároky. Musí chodit pravidelně do školy, sedět v lavici, soustředit se na vyučování a nevyrušovat, doma udělat úkoly a mnohé další.
Pokud si nejsou rodiče jisti, zda to jejich dítě zvládne, stojí za to promluvit si s učitelkami z mateřské školy, které dítě znají a mají také zkušenosti. V mateřských školách navíc v současné době již také probíhají testy školní zralosti

Jaká je v tomto případě role rodičů?
Samozřejmě i sám rodič by se měl pokusit objektivně posoudit, zda je jeho potomek připraven na všechny změny, které ho čekají. Nejde jen o jeho vědomosti a dovednosti, ale i další ukazatele – samostatnost, schopnost přizpůsobit se změnám a další.

Před zápisem jsou často rodiče ve stresu,, zda to jejich dítě zvládne. Co byste jim doporučila, aby své obavy nepřenášeli na dítě?
Určitě není třeba stresovat sebe či svého potomka, pokud některou požadovanou dovednost či znalost nemá. Je dobré, když na odstranění tohoto nedostatku pracujete, a to nejlépe zábavnou formou. Můžete k tomu třeba využít čas na vycházce či na výletě, eventuálně doma při hraní. Někdy to může trvat déle, například správná výslovnost či třeba správné držení tužky. Je třeba s tím počítat a neztrácet trpělivost.

Čtěte také: K zápisům zamíří silný ročník, míst ve školách je ale dostatek