Na ornitologickou vycházku s ukázkou odchytu a kroužkováním ptáků tak během tří dnů vyrazily stovky školáků, kteří si tak rozšířili znalosti z přírodovědy. "Podařilo se nám dokonce do sítě chytit ledňáčka, který sice hnízdí až v údolí Desné, ale Třemešské rybníky jsou pro něj vydatným zdrojem potravy. Chystáme se také zmapovat, kolik se zde vyskytuje druhů ptáků. Nebude to nijak malé číslo, například v parku poblíž Vily Doris jsme jich napočítali pětatřicet," vysvětlil ornitolog Petr Šaj.

Největším zážitkem pro návštěvníky byla kontrola sítí. Ty byly nataženy na třech místech v lesním porostu vedle rybníka. Nejčastějším úlovkem byly pěnice černohlavé, které jsou vedle slavíků pokládány za nejlepší pěvce. Petr Šaj zájemcům ukazoval, jak s křehkými opeřenci, kteří uvízli v sítích, zacházet.

Další ptáky bylo možné pozorovat i pomocí dalekohledu. Jako na dlani si bylo možné prohlédnout například čápa černého. "Cílem této akce je podpořit zájem o ornitologii. Dětem i dospělým také vysvětluji, k čemu slouží kroužkování. Mnoho lidí se domnívá, že kroužky nasazujeme kvůli monitorování pohybu. Díky nim se však dají získat i další informace, které pomohou při záchraně ohrožených druhů," vysvětlil ornitolog Petr Šaj.

Komunikace mezi ornitology v různých zemích se podle něj, v posledních letech hodně zlepšila. "Například o sluce, kterou jsme kroužkovali na hřebenech Jeseníků, jsme dostali informaci z Anglie," dodal Petr Šaj.