Stav trosek hradu z konce 13. století, které se nachází v katastru obce Oskava, se postupně zhoršuje. Zbytky zdí zvětrávají a hroutí se. Rozpadlá je i zatím nejzachovalejší hradba mezi skalními věžemi.

„Severní hradby letos v květnu posoudil statik. Jsou v havarijním stavu a musíme je zpevnit,“ uvedl Pavel Indra, krajský ředitel Lesů ČR v Šumperku. Právě státní podnik památku spravuje.

Lesy letos v létě v okolí hradu vytěží kalamitní dříví a provedou nezbytné záchovné práce.

„U hradeb, skal i značené trasy vytěžíme větrem poškozené listnaté stromy a provedeme na zřícenině nejnutnější zabezpečovací práce. Riziková místa ohradíme a zazdíme kavernu. Zároveň necháme zpracovat projekt na vyzdívky a injektáž a další nutné zásahy, které vyplynou z průzkumu,“ upřesnil ředitel Indra. 

Rozsáhlejší záchranné práce by mohly začít v příštím roce. Dohlížet na ně bude olomoucké pracoviště Národního památkového ústavu.

Malý, odlehlý a obtížně přístupný hrad Rabštejn strážil severní část úsovského zeměpanského majetku. Mezi jeho majitele patřil Jan Lucemburský, Zikmund Lucemburský nebo Jindřich z Jenštejna.

Hrad panstvo kvůli nedostupnosti téměř neobývalo. Bydleli na něm jen někteří panští služebníci a lesník. Hrad chátral, v roce 1569 je zmiňován jako pustý, často využívaný k věznění. Poslední zpráva o jeho obývání je z roku 1693.

Do dnešní doby se z Rabštejna dochovaly zbytky zdí a pozůstatky hradního příkopu porostlého lesem. Od května 1958 je památka chráněna státem. V blízkosti hradu se nachází skály, které využívají horolezci, a také významná křižovatka turistických cest. V jeho okolí se rozkládá stejnojmenná přírodní rezervace s jedlobukovými porosty, geneticky cennými jilmy horskými a javory kleny.