Seznam objektů, které mohou tuto nebezpečnou látku skrývat, v minulých týdnech zveřejnila média. Z Jeseníku na něm figurují budovy městského a finančního úřadu, objekt technických služeb, někdejší okresní úřad, sportovní hala a střecha základní školy na Nábřežní ulici. Informaci uveřejnil server tn.cz.

Když je budova postavena z materiálu, do kterého byl přidán azbest, neznamená podle Heleny Kazmarové ze Státního zdravotního ústavu samo o sobě hrozbu. „Nebezpečné je, když se do stavby zasahuje způsobem, který tento fakt nerespektuje,“ sdělila.

Problém nastává, jakmile se mikroskopická vlákna tohoto minerálu uvolní do vzduchu. U lidí, kteří je vdechují, mohou vést ke vzniku plicních onemocnění. Největší nebezpečí hrozí při rekonstrukcích nebo po nich. A to v případě, že byly špatně provedeny.

Podle mluvčí jesenického městského úřadu Věry Janků je otázka azbestu v městských budovách komplikovaná a je třeba ji důkladně prověřit.

Zmíněné objekty totiž postaveny v různých časových etapách. Jaká bude jejich další budoucnost, tím se zabývá výbor pro strategický rozvoj a investice. Jedná mimo jiné i o tématu „azbest“.

„Součástí jednání jsou také možnosti objednávky odborné analýzy budov, které by mohly vzhledem k době svého vzniku a konstrukčním materiálům azbest obsahovat. Co se týká možného uzavření základní školy Nábřežní, nyní se o tomto neuvažuje,“ sdělila Janků. Problematika azbestu se podle jejích slov dostane i na pořad jednání městského zastupitelstva.

Jeseník přitom není jedinou obcí na Jesenicku, v jejíchž objektech se může azbest skrývat. Tato látka se může vyskytovat také v panelech, z nichž je postavena mateřská škola v Lipové-lázni.

„Neproběhla však její rekonstrukce a nedošlo k zásahu do budovy. Azbest by se tak uvolňovat neměl,“ řekl ředitel Základní a mateřské školy Johanna Schrotha Gejza Sóky. „Rodiče nemusí mít strach. Do budovy se nezasahovalo, podle odborníků se nic neděje,“ ubezpečil místostarosta Lipové-lázní Jaroslav Blaník.

Do dvou let by přesto měly děti školku opustit. Důvodem je mimo jiné její nevyhovující technický stav a úspora energií. Dvě třídy předškoláků by se měly přestěhovat do prostor nedaleké základní školy. Nejprve v ní však musí vzniknout přístavba se sociálním zázemím.

Problémy s azbestem by na Šumpersku a Jesenicku podle zmíněného seznamu mohly mít také obecní úřad v Supíkovicích a Dům služeb v Šumperku.

Ve skutečnosti však může mít problémovou látku ve svém domě každý. Azbest kvůli své nehořlavosti, odolnosti vůči chemikáliím a pevnosti tvořil součást řady stavebních materiálů: panelů, izolačních nástřiků nebo kanalizačních trubek. Desítky let se také přidával do směsi, z níž se vyráběla populární střešní krytina eternit.

„Jeho záludnost je v tom, že se používal tak široce, že ne každý ví, v čem všem azbest je. S materiály, které byly vyrobeny v padesátých až osmdesátých letech, by lidé měli zacházet obezřetně,“ upozornila Kazmarová.

Při výměně eternitu odborníci doporučují zacházet s ním jako s nebezpečným odpadem. Putovat by měl do sběrného dvora.