„Za minulý rok evidujeme 1979 přestupků v dopravě, na měření rychlosti jsme zaměřili třicet akcí, při nichž spolupracujeme s Policií České republiky. Policisté totiž provádějí lustraci v evidencích, do kterých nemají městští strážníci přímý přístup,“ ředitel Městské policie v Šumperku Zdeněk Dočekal.
Míst, kde strážníci mohou v Šumperku bezpečně měřit rychlost, mnoho není. Řada městských ulic je totiž úzká, takže nemá kde zaparkovat ani vůz s radarem, nebo na silnicích není prostor, kde je možné provinilce zastavit a projednat s ním přestupek. Na radar tak lze nejčastěji narazit v Jesenické, Lidické a Temenické ulici. Za hranice města strážníci nesmějí.

Městská policie v Zábřehu začne s měřením rychlosti ve městě v červenci. Vlastní radar sice nemá, ale město uzavřelo smlouvu na jeho zapůjčení se soukromou firmou. V červnu absolvují strážníci školení na obsluhu zařízení.

„Budeme si radar objednávat zpočátku asi dvakrát měsíčně, později podle toho, jak se osvědčí, maximálně čtyřikrát do měsíce. Pro měření si budeme vybírat místa, která jsou z hlediska bezpečnosti nejvíce riziková,“ řekl velitel Městské policie Zábřeh Václav Doubrava.

Systém zápůjček je pro město finančně výhodný, protože ušetří na prvotní investici. Pořízení vlastního radaru by přišlo na 750 tisíc korun, zatímco při zápůjčce město jen získá. Do městské pokladny půjde šedesát procent z vybraných pokut, čtyřicet procent dostane firma, která radar zapůjčila.
Poněkud bezzubá je Městská policie v Jeseníku. Přestože pravomoci strážníků vzrostly a stejně jako státní policisté mohou měřit rychlost vozidel, v Jeseníku nesmějí. Nepřejí si to radní.

„Městská policie je oprávněná měřit rychlost, ale nemáme k tomu technické vybavení. Nedisponujeme žádným zařízením na měření rychlosti. Požadavek na pořízení radaru jsem v minulosti dával třikrát do rozpočtu. Naposledy to bylo v září 2006 před volbami,“ zavzpomínal šéf jesenických strážníků Pavel Šuranský na odmítavý postoj bývalého vedení města.

Ale ani s novou vládou nepřišlo zlepšení, přestože strážníci po městu nechtěli ani korunu. Město by nemuselo kupovat žádné drahé zařízení. Firma Inoteska – CT nabídla Jeseníku radar do pronájmu, a to za výhodných podmínek. Za každý projednaný přestupek požadovala čtyři sta korun. Za překročení rychlosti v blokovém řízení je přitom minimální sankce tisíc korun. Město by tedy na obchodu neprodělalo a obyvatelé by se před piráty silnic v rychlých autech cítili bezpečněji.

„Radní nabídku odmítli. Tři byli pro, tři proti a jeden se zdržel,“ přiblížil situaci Šuranský. O tom, jestli se proti postavili ti, kteří s oblibou šlapou na plyn a nechtějí dopustit, aby na ně zaměstnanci města měli bič, si polemizovat netroufá. „Nechci komentovat výroky politiků,“ řekl Šuranský.

„Někteří radní měli obavu, že by městská policie nevykonávala jiné činnosti než měření. Já ani místostarosta Jiří Staňa s tím nesouhlasíme. Tato obava je podle nás lichá,“ řekl starosta Jeseníku Petr Procházka. Strážníci přitom měli dohlížet zejména na nebezpečné úseky, na pěší zóny, u škol a všude tam, kde jsou chodci v nebezpečí.

Městská policie v Jeseníku ale jedno zařízení na měření rychlosti přece jen má. Radar je umístěný na obchvatu města před kinem. „Zajišťuje jen statistické údaje o počtu projetých vozidel. Dokáže udělat analýzu, jak se chovají řidiči v okamžiku, kdy na tabuli uvidí rychlost jízdy,“ dodal Šuranský.