„Díky rekonstrukci se podařilo upravit informační kanceláře a vytvořit další tři nové kanceláře z původního bytu domovníka pro nově vzniklé oddělení správy majetku. Přízemí historické budovy radnice se tak podařilo zprůchodnit po celém obvodu, tím se zvýšila estetická úroveň budovy,“ řekl tajemník Městského úřadu v Šumperku Petr Holub.

Podlahu pokrývá původní historická dlažba, kterou stačilo očistit a doplnit. Stavební práce v nejvýznamnější budově na náměstí Míru však zdaleka nekončí.

V plánu je odizolování budovy, oprava venkovního hlavního schodiště i kašny a výměna oken. Jak tajemník Holub doplnil, nutné bude také vybudování požárního schodiště a ochozů ve všech patrech, což již v roce 1911 plánoval architekt Georg Berger v době výstavby neorenesanční budovy.

Nové místnosti přibyly také v budově v Jesenické ulici, kde se rovněž zrušil správcovský byt.

Nové zázemí tak získala městská policie. Na místo strážníků se naopak přestěhovala podatelna, která je propojená s informační kanceláří.

Rekonstrukce prostorů obou radnic si vyžádala náklady ve výši přibližně 5,5 milionu korun.

Ještě v listopadu budou úpravy pokračovat. V plánu je totiž instalace klimatizace v obřadní síni. Z toho důvodu se také tento měsíc nebudou konat svatební obřady. Náklady na klimatizaci přesáhnou šest set tisíc korun.