„Město nyní vlastní sedm set pět bytů. V seznamu majetku města ale figurují také domy, v nichž některé byty byly prodány, ale městu zůstal majetkový podíl. Jedná se rovněž o několik služebních bytů a také byty se sociální službou,“ vyjmenoval šumperský místostarosta Petr Suchomel (KDU-ČSL).

Nejvíce domů, které patří městu, bylo postaveno do roku 1930. Naopak nejméně jich pochází z let 1965 až 1989.

„Podle schválené koncepce by si město mělo každopádně ponechat byty v domech památkově chráněných a také v centru města. Díky atraktivní poloze a nebytovým prostorům budou vždy lukrativním zdrojem příjmů radnice,“ vysvětlil Suchomel.

Radnice nyní plánuje prodej devadesáti tří bytů v Zahradní ulici. K prodeji se rozhodla poté, co o odkup požádala většina nájemníků panelového domu. Městské byty se v Šumperku prodávaly do roku 2001, kdy také skončila hlavní vlna privatizace.

„Nyní bylo nutné stanovit výši kupní ceny. Naší snahou je v průměru zachovat stejnou kupní cenu u všech dříve prodávaných obecních bytů. Kupní cena by měla přibližně odpovídat patnáctiletému nájmu. Odpovídá tomu také poměr tržní a kupní ceny u bytů, které se prodávaly před lety,“ dodal místostarosta Šumperka.

U bytů v Zahradní ulici tak byla orientačně stanovena cena tři sta padesát tisíc korun při uvažované ploše bytu sedmdesát plošných metrů.

Pokud radnice byty prodá, získá tak přes dvaatřicet milionů korun. „Částka se patrně příští rok do rozpočtu města nedostane. Úkony spojené s prodejem bytů totiž potrvají řadu měsíců. Proto ani nyní neplánujeme, na jaký účel prostředky použijeme, určitě to ale bude do rozvoje města,“ konstatoval Suchomel.

Město rovněž hodlá nabízet byty v domech, kde již některé bytové jednotky v osobním vlastnictví jsou. Jedná se například o několik bytových jednotek v ulicích Starobranská, Boženy Němcové a Myslbekova.