„Hlavní důvody k těmto personálním změnám jsou ekonomické. Podobně jako další města i Zábřeh pociťuje meziroční pokles daňových příjmů a snížení příspěvku od státu na výkon státní správy,“ vysvětlil důvody nepopulárního kroku starosta Zábřeha František John.

Na začátku příštího roku bude mít tedy zábřežský městský úřad 99 zaměstnanců. Dnes tady pracuje 105 lidí - to je počet zaměstnanců poté, co od letošního ledna všechny městské úřady převedly výplatu sociálních dávek a s nimi i příslušné pracovníky na úřady práce. Z radnice tím k 1. lednu odešlo dvanáct lidí.

Výrazné zeštíhlení prodělal úřad už na začátku roku 2010, kdy po první etapě personálního auditu zrušil 22,5 místa ve své organizační struktuře.

„Další snižování počtu zaměstnanců by již mohlo ohrozit řádný chod úřadu“ uvedla tajemnice radnice Jana Krasulová.

Šumperk: z 226 je nyní 192 úředníků

Šumperská radnice snižuje počet zaměstnanců přirozenou cestou. „Když někdo z úředníků odchází do důchodu, jeho místo už znovu neobsazujeme - samozřejmě pokud je to možné,“ řekl tajemník radnice Petr Holub.

Na úřadu pracuje dnes 192 úředníků, ještě před čtyřmi lety jich přitom bylo 226. Největší úbytek znamenal letošní převod části agendy pod úřady práce, kdy odešlo třináct lidí.

Radnice v Mohelnici, která má dnes 66 zaměstnanců, za poslední rok propustila dva lidi, další tři převzal na začátku letošního roku úřad práce. „Další zeštíhlení úřadu už se nechystá,“ sdělila mluvčí radnice Markéta Biková.

Jeseník výrazné propuštění nechystá

Žádné výrazné propuštění nechystá ani radnice v Jeseníku. Už v roce 2007 totiž prošla po personálním auditu „zeštíhlovací kúrou“. Před ní tu pracovalo 144 úředníků, teď je jich o dvaadvacet méně.

„Vesměs řešíme přirozené přírůstky a úbytky. Občas uděláme organizační změnu v případě, když tajemník uzná, že by něco mohlo fungovat lépe. Což je teď případ odboru vnitřních věcí,“ řekl místostarosta Jeseníku Libor Halas (Mladí pro Jeseník).

Pod odbor původně spadalo oddělení starosty, informatiky a vnitřní správy. „Usoudili jsme, že je nesmysl, aby vedoucí odboru vedl tak tematicky odlišné věci, jako jsou právníci, personalisté a informatici. Úroveň vedoucího odboru se vypustí a jednotlivá oddělení budou spadat přímo pod tajemníka,“ odůvodnil změny Halas.

Beze změn zůstane tak oddělení informatiky, personalistu nebo právníka bude zaštiťovat oddělení právní a personální, oddělení vnitřní správy zahrne obslužné činnosti jako řidiče nebo pracovníky na sekretariátu starosty.

Na vedoucí dvou posledně jmenovaných oddělení bylo vypsáno výběrové řízení. Dosavadní vedoucí odboru vnitřních věcí Petr Pospíšil na úřadu končí.