„Zvýšení umožňuje novela zákona o místních poplatcích, snahou je, aby odpadové hospodářství radnice nemusela dotovat," uvedl tajemník šumperské radnice Petr Holub. Zvýšení o 120 korun ale stejně veškeré náklady na svoz a třídění odpadu šumperských domácností nepokryje. Problémem jsou především notoričtí neplatiči, kteří za popelnice radnici dluží více než 4 miliony korun.

„Město bude v případě odpadů vždy doplácet kvůli dlužníkům.  Kromě klasických neplatičů se jedná také o lidi, kteří mají trvalý pobyt hlášený na šumperské radnici. Těch je nyní 870 a vzhledem k tomu, že není možné zjistit jejich skutečnou adresu, jsou poplatky nevymahatelné," dodal tajemník Petr Holub.

Novinkou je také povinnost rodičů platit za své nezletilé děti. V minulosti se totiž z teenagerů stávali dlužníci hned v den osmnáctých narozenin, pokud za ně rodiče poplatky nehradili. „Nyní dluh za nezletilé připadne na rodiče," upozornil Holub.

V případě neplatičů může šumperská radnice zvýšit platebním výměrem poplatek za odpady až trojnásobek, této praxe ale nevyužívá. Pokud někdo za popelnice neplatí delší dobu, dlužná částka se navýší „jen" o exekuční náklady a s tím spojené soudní poplatky.

„Poplatky je přitom možné uhradit několika možnými způsoby, čtvrtletně, pololetně a nově i měsíčně.  Platbu lze zařídit také přes SIPO. Na pokladně městského úřadu je možné složit hotovost nebo použít platební kartu," sdělila Pavla Snášelová z oddělení vymáhání pohledávek šumperské radnice.

Od placení popelnic mohou být osvobozeni lidé, kteří delší dobu pobývají v zahraničí, o to si ale musí požádat. „Stačí doložit kopii dokladu, který dosvědčí, že dotyčný je skutečně v zahraničí. Může se jednat například o nájemní nebo pracovní smlouvu," upozornila Pavla Snášelová. Naopak za odpady jsou povinni platit lidé, kteří v Šumperku sice trvalé bydliště mají, ale přitom žijí na jiném místě v České republice. Nově budou za popelnice platit také cizinci, kterých je v Šumperku hlášeno kolem čtyř stovek. Platba za jednu osobu čeká také na vlastníky nemovitostí, ve kterých není nikdo k trvalému pobytu hlášen.