„Zájem o protidluhové poradenství byl tak velký, že jsme bohužel všechny na něj vyčleněné finance vyčerpali již koncem roku 2013," sdělila koordinátorka projektu Sociální integrace na Jesenicku Markéta Reinerová.

Dluhová poradna eviduje z celého Jesenicka bezmála stovku klientů. Ve skutečnosti jich přišlo hledat pomoc ještě více. Časté jsou případy, kdy lidé nezvládají splácet spotřebitelské úvěry do tří set tisíc korun. Ne vždy se přitom do problémů dostanou vlastní vinou.

„Měli jsme případ, kdy se domů k mamince vrátila dcera se svým přítelem. Maminka by jim snesla modré z nebe, dceři i jejímu příteli dala trvalý pobyt. Do čtrnácti dnů měla doma exekutory, protože přítel dlužil,\" popsala jeden z případů ředitelka Střediska rozvoje sociálních služeb Jeseník Lenka Tichavská.

Velký nárůst klientů zaznamenali dluhoví poradci v letech 2012 a 2013. Způsobilo jej zvýšení nezaměstnanosti v regionu. Finanční problémy mnoha lidí na Jesenicku ilustruje i řada nově otevřených poboček insolvenčních správců v tomto regionu. Činí tak proto, aby jim insolvenční soud přiděloval z Jesenicka klienty.

Narozdíl od dluhových poradců projektu Sociální integrace na Jesenicku si ti soukromí nechávají od lidí ve finanční tísni za svou práci zaplatit.

„Dluhoví poradci projektu poskytují lidem v rámci projektu služby zdarma, včetně zpracování osobního bankrotu. Soukromé placené dluhové poradny od zadlužených osob vybírají za stejné zpracování osobního bankrotu šest až pětadvacet tisíc korun," poznamenala Markéta Reinerová.

Koordinátoři projektu se snaží získat prostředky, aby dluhový poradce na Jesenicku mohl působit i nadále. Za tímto účelem nyní jednají s obcemi z regionu.

„Osobně se kloním k tomu, abychom tuto věc podpořili. Dluhové poradenství mi přijde z celého projektu jako služba, která je nejakutnější, nejsmysluplnější a nejžádanější," řekla starostka Jeseníku Marie Fomiczewová.

Projekt Sociální integrace na Jesenicku funguje od roku 2011. Dosud například umožnil víkendový provoz nízkoprahového centra v Jeseníku, práci díky němu našla stovka lidí.